Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 0
Italy 0
Great Britain 10832
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 0
France 7751
Spain 0
Ireland 0
Denmark 37935
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information

Værd at vide

Om influenzasygdom og -symptomer

Årsag
En virusinfektion i luftvejene med influenza A-, influenza B- eller influenza C-virus.

Symptomer
Typisk pludselig høj feber, muskelømhed, hovedpine og udtalt sygdomsfornemmelse, ofte tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen tre til fem dage, men følges gerne af en til to ugers træthed og nedsat fysisk formåen. I alvorlige tilfælde kan der opstå lungebetændelse, enten forårsaget af influenzavirus eller bakterier, fx. pneumokokker.

Forekomst
Såkaldt sæsoninfluenza optræder typisk i perioden fra december til marts med fire til otte ugers varighed, hvor der ofte ses stigning i hospitalsindlæggelser og dødsfald især blandt den ældste del af befolkningen og blandt risikogrupper med visse kroniske sygdomme. Et par gange i løbet af en 10-årig periode kan der være tale om en egentlig epidemi, hvor forekomsten er markant højere end forventet og op til 20 % af befolkningen kan rammes.

Smitteveje og reservoir
Influenza smitter ved dråbeinfektion eller direkte kontakt. Der går ca. to dage fra smitte til symptomer. Smitte kan overføres allerede før symptomerne er begyndt og i de første tre til fire dage af sygdommen.

Overvågning og diagnostik
Sæsoninfluenza er ikke anmeldelsespligtig i Danmark. Ud over Influmeter-hjemmesiden overvåger Statens Serum Institut i samarbejde med ca. 200 praktiserende læger forekomsten af influenzalignende sygdom blandt deres patienter fra oktober til maj. Desuden overvåges forekomsten af influenzalignende symptomer året rundt i samarbejde
med alle landets vagtlæge-centraler.

Mange andre luftvejsvirus kan give influenzalignende symptomer og kun laboratoriediagnostik kan give den endelige diagnose. Prøven udføres på materiale fra patientens luftveje.

Forebyggelse
Sammensætningen af influenzavaccinen ændres oftest hvert år for at sikre en beskyttende virkning mod de aktuelle sæsoninfluenzavirus. Vaccination skal derfor gentages årligt og bør gives i efterårsmånederne