Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 1884
Italy 5437
Great Britain 0
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 2616
France 8737
Spain 1061
Ireland 262
Denmark 3199
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
19. november 2020

Influmeters deltagerantal stiger stadig og er nu på ca. 12.500 personer. Af disse rapporterede ca. 8.700 symptomer fra den seneste uge. Sammenlignet med tidligere sæsoner ligger både andelen med symptomer og andelen af personer som har været sygemeldt fra arbejde lavt. De fleste har været forkølede og kun en lille andel har haft influenza- eller covid-19-lignende symptomer.

Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium. Her kortlægges de typer og undertyper af influenzavirus, der rammer danskerne hvert år. Siden uge 40 er der i alt undersøgt 2.496 patienter for influenza A- og B-virus, heraf har 1 patient fået påvist influenza A-virus og 1 patient influenza B-virus.

For øjeblikket er der desuden fundet fugleinfluenza i Danmark. Heldigvis er denne type aldrig set overført til mennesker. Læs evt. mere her.

12. november 2020

Influmeters deltagerantal vokser stadig – det er vi glade for, tak.

De fleste der har rapporteret symptomer er forkølede, mens andelen af deltagere der har haft influenzalignende symptomer, har været støt faldende siden uge 40, og det er nu på et meget lavt niveau.

Se figurer med ugens resultater her.

5. november 2020

Influmeter har nu omkring 12.000 deltagere og ca. 9.000 besvarede sidste uges symptomskema. I denne uge har 7.958 indtil videre besvaret deres skema.

Ovenfor ses andelen af deltagere, som har rapporteret symptomer og mente at disse skyldtes influenza, forkølelse eller covid-19. Mellem 450-680 har angivet at deres symptomer skyldtes forkølelse. Mellem ca 200-250 har angivet at deres symptomer skyldtes covid-19. Og mellem 100-180 har angivet at deres symptomer skyldtes influenzalignende sygdom.

29. oktober 2020

Influmeter er vokset med omkring 1.000 deltagere siden sidste uge. I denne uge har 8.600 deltagere, indtil i dag, udfyldt symptomskemaet og omkring 2 % har haft influenzalignende symptomer.

22. oktober 2020

Influmeter har nu ca. 10.500. tilmeldte og 8.000 har rapporteret om de har haft sygdomssymptomer den seneste uge. Blandt deltagere i alderen 24-64 år har 3 % haft en eller flere dages sygefravær fra deres arbejde og blandt alle aldersgrupper har 2,4 % haft influenzalignende symptomer og 6 % forkølelseslignende ditto.

Hvis man vil se flere danske influenzanyheder eller læse om tilbuddet om gratis influenzavaccination, som begyndte den 1. oktober 2020  udgiver Statens Serum Institut igen det ugentlige nyhedsbrev, Influenzanyt.

Influmeters egne opgørelser vises her på siden under fanen Resultater, som opdateres hver uge, typisk om torsdagen.

15. oktober 2020

Influmeter har nu næsten 9.000 tilmeldte og indtil videre har ca 7.000 af disse rapporteret symptomer i denne uge.

Ca. 60% af nuværende Influmeterdeltagere over 65 år er vaccineret mod influenza.

Andelen af deltagere med influenzalignende symptomer er meget lav, mellem 3 og 5 procent. Samme andel af  24-64 årige har haft en eller flere sygedage siden uge 41.

8. oktober 2020

Nu er første uges e-mailinvitationer udsendt og Influmeter har foreløbig ca. 7.000 deltagere. Vi glæder os til at følge udviklingen af influenza sammen med jer. De første opgørelser af data viser vi på fanen Nyheder om et par uger. Tak fordi I vil hjælpe os. Venlig hilsen Influmeter

14. september 2020

Influmeter åbner som vanligt samtidig med influenzasæsonen, i begyndelsen af oktober.

Influenza kan være en alvorlig sygdom og kan ramme alle. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje. Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere som besvarer nogle få baggrundsspørgsmål og derefter ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer den forgangne uge.

Ved hver influenzasæsons begyndelse inviteres både nye og tidligere deltagere.

Deltagere modtager hver uge en e-mail med et link til et mindre antal spørgsmål. Spørgsmålene kan besvares på få minutter. Svarene registreres umiddelbart herefter i anonymiseret form, og bidrager til den ugentlige overvågning baseret på antallet af henholdsvis raske deltagere og antallet af deltagere med influenzalignende symptomer. Det er således vigtigt at alle deltagere udfylder det ugentlige spørgeskema uanset om de har symptomer eller ej.

Vi håber, at rigtig mange også i denne sæson vil hjælpe os med at overvåge influenza i den danske befolkning.

Venlig hilsen Influmeter