Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 2385
Italy 5492
Great Britain 0
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 2651
France 9437
Spain 1063
Ireland 262
Denmark 37798
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
20. maj 2021

Stor tak for din deltagelse i Influmeter. Dit bidrag har hjulpet med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark.

På mandag kommer den sidste deltager-mail i influenzasæson 2020-21.

Vi håber, du har været tilfreds med Influmeter, og vil deltage igen til oktober, når den nye sæson begynder. Du vil til den tid modtage en mail med invitation til at deltage igen.

Du må i mellemtiden meget gerne sende gode ideer og forslag til forbedring af Influmeter i den kommende sæson. Du kan skrive til vores mail på Influmeter@ssi.dk, eller i vores offentlige Influmeter-gruppe på Facebook, som begge er åbne hele året.

Selv vil vi skrive en artikel om Influmeter til Best Practice Infektionsmedicin. Den vil I få adgang til i løbet af sommeren via FB og her på denne side, når vi åbner igen.

Tusind tak for din deltagelse - på forhåbentlig gensyn.

Med ønsker om en god sommer
Influmeter

6. maj 2021

Influmeter har stadig over 14.000 deltagere og flere end 7.000 rapporterede symptomer seneste uge. Andelen med symptomer svarende til influenza ligger stadig meget lavt.

Der er kun et par uger tilbage af den officielle influenzasæson og sidste email med venlig påmindelse om at rapportere symptomer sendes således i uge 20

Tak fordi I stadig hænger på.

Mvh Influmeter

22. april 2021

Influmeter har nu 14.400 deltagere og indtil nu har 6.705 besvaret denne uges symptomskema.

Lidt flere kvinder end mænd har rapporteret symptomer på influenza. Men samtidig er der også en del flere kvinder blandt de som deltager og rapporterer til Influmeter.

Både antallet og andelen af alle besvarelser som har rapporteret influenzasymptomer er dog stadig meget lavt, og langt færre har været sygemeldt end i de forrige to sæsoner.

Langt de færreste, som har rapporteret symptomer i denne sæson, har selv ment at deres symptomer skyldtes influenza, men derimod forkølelse og alternativt covid-19.

8. april 2021

Mens der ikke ses influenza blandt mennesker i Danmark og ej heller blandt Influmeterdeltagere har fugleinfluenza H5N8 ført til udbrud i erhvervsbesætninger, blandt hobbyfjerkræ og andre fugle i fangenskab. 

Der er minimal risiko for smitte med fugleinfluenza H5N8 til mennesker, men det anbefales at anvende værnemidler, hvis man ikke kan undgå kontakt med syge og døde fugle som mistænkes for at have fugleinfluenza.

Du kan læse mere om overvågning og forebyggelse af fugleinfluenza her.

26. marts 2021

Påsken står for døren, men som vanligt vil jeres Influmeterrapporteringer i påsken blive registreret og vist her på siden i uge 14.

Vi ønsker alle en god påske.

18. marts 2021

Influmeter har nu rundet 200.000 deltager-rapporteringer i denne sæson. Hvilket svarer til at ca. 8.400 deltagere har rapporteret symptomer hver uge!

Af disse har kun 3.000 (1,5%) rapporteret influenzalignende symptomer siden sæsonstarten i oktober 2020.

Til sammenligning rapporterede 4% influenzalignende symptomer i sæson 2018-2019, som var en typisk sæson før corona.

11. marts 2021

Influmeter har stadig mange trofaste deltagere der hjælper med at overvåge influenzalignende symptomer, tak for det, det er vi rigtig glade for.

I dag for et år siden kom covid-19 på alles læber i Danmark. Og på det år er vi gået fra at hamstre toiletpapir til vaccination af alle.

Her kan du se den aktuelle vaccinationstilslutning dag for dag.

25. februar 2021

Influenza er stadig på et historisk lavt niveau. Nok den eneste bonus ved covid-situationen, som vi kan finde på her.

BestPractice Nordic, som hvert år udgiver flere end 1.000 artikler, videoer og podcast-afsnit til læger, sygeplejersker og sundhedsprofessionelle i hele Norden, bragte for nogle år siden en artikel vi skrev om Influmeter, Elektronisk selvrapportering af influenzalignende sygdom – et nyttigt supplement til influenzaovervågningen.

Artiklen er nu, på trods af de to seneste anderledes influenzasæsoner, blandt de 50 artikler som der har været allermest interesse for. BestPractice Nordic har spurgt, om vi vil revidere og genudgive artiklen til glæde for de mere end 20.000 personer, som hver måned bruger BestPractice Nordic.

Det vil vi selvfølgelig gerne, og regner med udgivelse i løbet af sommeren 2021. Når Influmeter igen åbner for den nye influenzasæson, vil vi selvfølgelig gøre det muligt for deltagere at tilgå og læse artiklen herfra.

19. februar 2021

Deltagerantallet i Influmeter stiger stadig lidt, og I er nu 14.000.

Der er en overvægt af kvinder, 65%, og flest af dem er voksne mellem 25-64 år. Deltagere som er yngre end 15 år eller over 64 år er næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.

Mens der har været meget lidt human influenza denne sæson, har der både været fugleinfluenza, dog ikke med smitte til mennesker og et enkelt tilfælde, hvor en kvinde var smittet med en svinevariant.

4. februar 2021

Influmeter har stadig mange deltagere, og mange som besvarer ugens symptomskemaer. Det er vi rigtig glade for.

Selvom antal deltagere med influenza er meget lavt, og det tegner til at blive en sæson med nærmest ingen influenzasmittede, er det vigtigt at fortsætte overvågningen hele sæsonen ud.

Så stor tak til jer der stadig holder fast og hver uge giver jer tid at svare på symptomskemaet.

Mange hilsner Influmeter

28. januar 2021

Influmeter har nu 13.794 deltagere og i forrige uge svarede 8.389 på ugens symptomskema.

Antal deltagere med influenza er stadig meget lavt, og det tegner til at blive den sæson med mindst influenzasmitte siden Influmeters begyndelse i 2013.

21. januar 2021

Influenzaaktiviteten er i Danmark, såvel som i resten af Europa, på det laveste niveau.

Ganske få lande har influenzaaktivitet over det som svarer til influenzaaktiviteten udenfor sæsonen. Her kan du se mere om influenza i Europa generelt.

Og her kan du se Influmeterdata, med ubetinget flest deltagere blandt hele Influenzanets rapportering af Influenza til både WHO og ECDC.

15. januar 2021

Influmeter har fortsat et højt deltagerantal, som hver uge rapporterer, hvorvidt der har været symptomer siden sidst.

Influmeterdeltagere adskiller sig ikke fra resten af Danmarks borgere hvad angår en lav andel af influenzalignende sygdom, ligesom andelen af deltagere med sygefravær også har været lavt hele sæsonen.

Årsagen er givetvis de kraftige restriktioner og hygiejneanbefalinger, som siden foråret 2020 har været indført i samfundet for at undgå smitte med covid-19.

Sæsonens usædvanligt lave forekomst er ikke unik for influenza, men genfindes også for en række andre luftvejssygdomme. Du kan læse mere om den samlede overvågning af lignende luftvejssygdomme her.

Og besøge SSI's Coviddashboard her.

7. januar 2021

Influmeter ønsker alle et bedre nyt år.

For influenza ligger antallet af deltagere med symptomer stadig på et stabilt lavt niveau, præcis som det ses i andre influenzaovervågningssystemer. Dette skyldes formentlig de mange tiltag med henblik på at minimere covidsmitte.

Men antallet af med covid-19-smittede i Danmark er taget til i december og har ført til, at flere danskere end normalt er døde i årets sidste uger. Det viser tal fra EuroMOMO, der er et danskbaseret netværk på SSI, som holder øje med, hvor mange der samlet set dør i en række europæiske lande. Du kan læse mere om hvorvidt der faktisk dør flere end normalt her. Du kan læse mere om hvorvidt der faktisk dør flere end normalt her.

17. december 2020

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har været på et relativt lavt og stabilt niveau siden uge 43. Forhåbentlig fortsætter det sådan de næste uger, så alle kan nyde jul og nytår.

Som vanligt vil jeres Influmeterrapporteringer mellem jul og nytår blive registreret og vist på siden her i uge 1.

Vi ønsker alle en glædelig jul og ser frem til at møde jer igen i det nye år.

10. december 2020

Vi er nu gået ind i julemåneden og Influmeter har ca 13.000 tilmeldte og ca. 8.000 rapporterer hver uge symptomer.

De fleste deltagere som har haft symptomer i perioden fra influenzasæsonens begyndelse i oktober måned og til nu, mener selv, at de var forkølede (mellem 6-10%).

Mellem 1 og 3 % af deltagere, der har rapporteret symptomer, mener at de skyldtes influenza og mellem 2-4% mener at deres symptomer skyldtes covid-19.

3. december 2020

Andelen af deltagere med influenzalignende symptomer har været stabilt lavt siden sæsonens begyndelse.

Blandt deltagere med sygdomssymptomer i uge 49 har mellem 8-13 % været i kontakt med sundhedsvæsenet og mellem 7-14 % har besøgt læge eller haft anden kontakt med sundhedsvæsenet. Andelen var størst blandt mandlige deltagere, hvor 13 % af mænd over 65 år havde været i kontakt med sundhedsvæsenet og 14 % af drenge under 18 havde besøgt læge.

26. november 2020

Andelen af deltagere med influenzalignende symptomer er stadig lav, både sammenlignet med hvad vi har set i de forrige sæsoner, og i forhold til andelen af deltagere med forkølelsessymptomer i denne sæson.

På grund af covid-19 er flere danskere i år blevet tilbudt influenzavaccination. Næsten 70 % af deltagere i alderen 65 år og derover er indtil videre vaccineret mod influenza. For personer under 65 er andelen en del lavere.

Ud over at overvåge sæsoninfluenza og andre luftvejsinfektioner overvåger SSI også covid-19.

19. november 2020

Influmeters deltagerantal stiger stadig og er nu på ca. 12.500 personer. Af disse rapporterede ca. 8.700 symptomer fra den seneste uge. Sammenlignet med tidligere sæsoner ligger både andelen med symptomer og andelen af personer som har været sygemeldt fra arbejde lavt. De fleste har været forkølede og kun en lille andel har haft influenza- eller covid-19-lignende symptomer.

Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium. Her kortlægges de typer og undertyper af influenzavirus, der rammer danskerne hvert år. Siden uge 40 er der i alt undersøgt 2.496 patienter for influenza A- og B-virus, heraf har 1 patient fået påvist influenza A-virus og 1 patient influenza B-virus.

For øjeblikket er der desuden fundet fugleinfluenza i Danmark. Heldigvis er denne type aldrig set overført til mennesker. Læs evt. mere her.

12. november 2020

Influmeters deltagerantal vokser stadig – det er vi glade for, tak.

De fleste der har rapporteret symptomer er forkølede, mens andelen af deltagere der har haft influenzalignende symptomer, har været støt faldende siden uge 40, og det er nu på et meget lavt niveau.

Se figurer med ugens resultater her.

5. november 2020

Influmeter har nu omkring 12.000 deltagere og ca. 9.000 besvarede sidste uges symptomskema. I denne uge har 7.958 indtil videre besvaret deres skema.

Ovenfor ses andelen af deltagere, som har rapporteret symptomer og mente at disse skyldtes influenza, forkølelse eller covid-19. Mellem 450-680 har angivet at deres symptomer skyldtes forkølelse. Mellem ca 200-250 har angivet at deres symptomer skyldtes covid-19. Og mellem 100-180 har angivet at deres symptomer skyldtes influenzalignende sygdom.

29. oktober 2020

Influmeter er vokset med omkring 1.000 deltagere siden sidste uge. I denne uge har 8.600 deltagere, indtil i dag, udfyldt symptomskemaet og omkring 2 % har haft influenzalignende symptomer.

22. oktober 2020

Influmeter har nu ca. 10.500. tilmeldte og 8.000 har rapporteret om de har haft sygdomssymptomer den seneste uge. Blandt deltagere i alderen 24-64 år har 3 % haft en eller flere dages sygefravær fra deres arbejde og blandt alle aldersgrupper har 2,4 % haft influenzalignende symptomer og 6 % forkølelseslignende ditto.

Hvis man vil se flere danske influenzanyheder eller læse om tilbuddet om gratis influenzavaccination, som begyndte den 1. oktober 2020  udgiver Statens Serum Institut igen det ugentlige nyhedsbrev, Influenzanyt.

Influmeters egne opgørelser vises her på siden under fanen Resultater, som opdateres hver uge, typisk om torsdagen.

15. oktober 2020

Influmeter har nu næsten 9.000 tilmeldte og indtil videre har ca 7.000 af disse rapporteret symptomer i denne uge.

Ca. 60 % af nuværende Influmeterdeltagere over 65 år er vaccineret mod influenza.

Andelen af deltagere med influenzalignende symptomer er meget lav, mellem 3 og 5 procent. Samme andel af  24-64 årige har haft en eller flere sygedage siden uge 41.

8. oktober 2020

Nu er første uges e-mailinvitationer udsendt og Influmeter har foreløbig ca. 7.000 deltagere. Vi glæder os til at følge udviklingen af influenza sammen med jer. De første opgørelser af data viser vi på fanen Nyheder om et par uger. Tak fordi I vil hjælpe os. Venlig hilsen Influmeter

14. september 2020

Influmeter åbner som vanligt samtidig med influenzasæsonen, i begyndelsen af oktober.

Influenza kan være en alvorlig sygdom og kan ramme alle. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje. Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere som besvarer nogle få baggrundsspørgsmål og derefter ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer den forgangne uge.

Ved hver influenzasæsons begyndelse inviteres både nye og tidligere deltagere.

Deltagere modtager hver uge en e-mail med et link til et mindre antal spørgsmål. Spørgsmålene kan besvares på få minutter. Svarene registreres umiddelbart herefter i anonymiseret form, og bidrager til den ugentlige overvågning baseret på antallet af henholdsvis raske deltagere og antallet af deltagere med influenzalignende symptomer. Det er således vigtigt at alle deltagere udfylder det ugentlige spørgeskema uanset om de har symptomer eller ej.

Vi håber, at rigtig mange også i denne sæson vil hjælpe os med at overvåge influenza i den danske befolkning.

Venlig hilsen Influmeter