Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 2391
Italy 0
Great Britain 10783
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 2722
France 7012
Spain 0
Ireland 0
Denmark 37879
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
27. januar 2022

Influenzasæsonen er over os - men uden influenza. Til gengæld har vi flere og flere covid-19-tilfælde - for de fleste heldigvis nu med mindre alvorlig udgang end tidligere i pandemien. Dette antages at skyldes den vaccination mod covid-19, som måske snart bliver årlig tilbagevendende på samme måde som influenzavaccination.

Her kan du læse mere om ligheder og forskelle på influenza og covid-19.

20. januar 2022

Influmeter overvåger stadig influenza blandt tilmeldte danskere. Tak for jeres store indsats :-)

Der har været rekordhøj influenzavaccine tilslutning i år, og selvom flere har frygtet en hård influenzasæson, er tallene på nuværende tidspunkt langt lavere end tidligere år. 

Her kan du læse mere om betydningen af covid-19-restriktioner og vaccination for dette års influenzasæson.

13. januar 2022

Andelen af Influmeterdeltagere som har rapporteret symptomer siden sidst er også i denne uge lav.

Her adskiller vi os ikke fra det resten af Europa, hvor influenzaaktiviteten enten ligger på baseline, dvs. svarende til udenfor sæsonen, eller lavt.

Her kan du se influenzaaktiviteten i hele Europa.

7. januar 2022

Kære Influmeterdeltager, vi håber at du kom godt ind i det nye år, og vi er glade for stadig at have dig ombord.

Andelen af deltagere med influenzalignende symptomer er stadig meget lav. Dette billede ses også i andre danske overvågningssystemer.

Her kan du læse mere om den samlede influenzaovervågning i Danmark.

23. december 2021

Kære Influmeterdeltagere, ferien står for døren men Influmeter fortsætter med at modtage jeres symptomindberetninger.

Nu er en tredjedel af influenzasæsonen gået, og der har endnu kun været få smittede. Dette kan hænge sammen med de restriktioner som covid-19 har forårsaget.

Som vanligt vil jeres Influmeterrapporteringer mellem jul og nytår blive registreret og vist på siden her og under resultater i uge 1.

Vi takker for jeres deltagelse indtil nu og ønsker alle en glædelig jul og ser frem til at møde jer igen i det nye år.

16. december 2021

Kære deltagere, Influmeterteam'et har skrevet en artikel om jeres frivillige indberetning af symptomer - du kan læse artiklen her.

9. december 2021

Influmeterdeltagere melder stadig symptomer i fin stil. Heldigvis er antallet af deltagere med symptomer stadig lavt.

Dette understøttes af SSI's dashboard, hvor man kan se, at incidensen i Danmark generelt er lav og at influenzasmitte også i denne sæson primært drives af de 0-6-årige.

2. december 2021

Sneen falder fin og hvid - og over 5.000 deltagere har rapporteret symptomer.

Langt de fleste har stadig forkølelsessymptomer, mens andelen af deltagere med influenzalignende symptomer er relativt lav. Dette gør sig også gældende i de øvrige danske overvågningssystemer og influenzaaktiviteten registreret hos de praktiserende læger er på middel niveau.

Statens Serum Institut har lanceret et influenzadashboard som viser både daglige, ugentlige og sæsontal for influenza i Danmark.

18. november 2021

Influenzaaktiviteten er stadig på et lavt niveau i Danmark, hvilket også afspejles blandt Influmeterdeltagere hvor ca. 3% har angivet influenzalignende symptomer.

I Danmark er vaccinationsindsatsen støt voksende, og mere end 1.5 millioner danskere er nu vaccineret. Fordeling på målgrupper kan ses i tabellen nedenfor.

11. november 2021

Stadig flere tilmelder sig Influmeter, som nu har 7.640 deltagere.

Den seneste uge har antallet af deltagere med symptomer på sygdom generelt været stigende.

150 rapporterede influenzalignende symptomer, 406 rapporterede forkølelsessymptomer og 57 rapporterede mave-og tarmsymptomer.

2 % mente at deres symptomer skyldtes covid-19, 3 % at symptomerne skyldtes influenza og 8 % mente at deres symptomer skyldtes forkølelse.

Tak til alle jer der deltager.

Venlig hilsen Influmeter

4. november 2021

Denne uge har 5.672 deltagere rapporteret til Influmeter. Blandt dem havde 2,5%  kvinder og 1,7% mænd symptomer på influenzalignende sygdom.

Andelen med symptomer på forkølelse har siden sæsonens begyndelse ligget mellem 6-8%. Dette kan dække over flere mulige sygdomme fx RS-virus, som der er set en del af. Men også covid-19 hos vaccinerede, som ikke altid får alvorlige symptomer.

28. oktober 2021

Blandt Influmeters ca. 7.000 deltagere havde ca. 7% symptomer på forkølelse, ca. 3% symptomer på influenza og ca. 1% havde mave- og tarmsymptomer, den seneste uge.

21. oktober 2021

Influmeter har de seneste uger haft ca. 6.000 deltagere, der har meldt symptomer. Af dem havde ca. 4% influenzalignende symptomer i uge 41 og indtil nu ca. 3% i uge 42.

Generelt er der for årstiden mange danskere med luftvejssymptomer.

Her kan du se mere fra de øvrige overvågningssystemer for luftvejssygdomme.

15. oktober 2021

Vi kom flyvende fra start denne uge - med symptombesvarelser fra ca. 6.500 deltagere. Tak for det!

Der var kortvarigt et problem med visningen af sygdomsikonet og opdatering af den nye dato, når man havde udfyldt symptomskema. Det blev heldigvis hurtigt løst, og alle jeres oplysninger er registrere og gemt korrekt.

Vi glæder os til at fortsætte den spændende overvågning sammen med jer og håber, at der kommer endnu flere deltagere med i løbet af de næste uger.

Fra næste uge vil vi begynde at vise forskellige figurer og tabeller med nogle af de resultater, som kan udledes af jeres indberetninger og følge op med influenzanyheder af national og international karakter her på nyhedssiden.

7. oktober 2021

Nu begynder Influmeter sin overvågning af influenzasæson 2021/2022.

På mandag kommer en invitations-mail til tidligere deltagere.

Nyhedssiden og resultatsiden vil løbende blive opdateret med aktuelle figurer og meddelelser for sæson 2021/2022.

Vi håber at se rigtig mange tilbage og alle er velkommen til at sprede ordet og opfordre flere til at deltage.

Mange hilsner Influmeter