Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://www.influenzanet.eu/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 12237
Belgium 3991
Portugal 2144
Italy 4657
Great Britain 9770
Sweden 3559
Germany 214
Austria 552
Switzerland 1181
France 5964
Spain 1008
Ireland 351
Denmark 2883
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
17. maj 2018

Hurra for jer.

På trods af at dette års influenzasæson burde være ovre, får Influmeter stadig nye deltagere fra hele Danmark af blandet køn og alder. Det er vi rigtig glade for. Og som før sagt er deltagere, som ikke har været syge lige så vigtige, som personer der har været syge.

Denne uges mail med link til spørgeskemaet er den sidste indtil vi igen begynder i oktober 2018. Tidligere deltagere vil til den tid modtage en mail med invitation til at deltage igen.

Man kan i mellemtiden sende gode ideer og forslag til forbedring af Influmeter til vores mail på Influmeter@ssi.dk, eller i vores offentlige Influmeter-gruppe på Facebook, som begge er åbne hele året.

På gensyn og rigtig god sommer til alle.

3. maj 2018

Blandt denne sæsons Influmeterdeltagere har halvdelen været med før og de fleste bor i Storkøbenhavn og Østjyllands-området, hvor også flest danskere er bosiddende.

Der er flest Influmeterdeltagere i aldersgruppen 25 – 64 år, som også er den største aldersgruppe blandt alle danskere. -  Men der er næsten dobbelt så mange kvindelige som mandlige deltagere.

Forhåbentlig vil Influmeters kvindelige deltagere hjælpe os med også at sprede budskabet til mændene, så vi også får flere mandlige deltagere fremover.

19. april 2018

Influmeters deltagerantal stiger stadig lidt, og vi overvåger symptomer indtil uge 20, så deltagere der tilmelder sig sent i sæsonen er også vigtige.

Cirka halvdelen af Influmeters deltagere blev vaccineret denne sæson. Men i både februar og marts måned har mange af Influmeters deltagere været syge med enten forkølelse eller influenzalignende symptomer og mange har været væk fra arbejde mere end en dag.

For nuværende falder andelen af Influmeter deltagere med influenzasymptomer stadig og sæsonen er på sit sidste.

Influenzaaktiviteten er også faldet i de fleste andre lande på den nordlige halvkugle, med undtagelse af Østeuropa, hvor aktiviteten iflg. WHO fortsat stiger.

13. april 2018

Andelen af Influmeter deltagere med ILS er nu faldet til noget nær det niveau man kunne forvente udenfor influenzasæsonen.

Ligeledes er antallet af danskere der kontaktede egen læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer også faldet til på samme niveau som udenfor influenzasæsonen.

Vi er således forhåbentlig ved at være ovre 2017/2018 influenzasæsonen og forventer fra nu af primært sporadiske tilfælde.

Men Influmeter fortsætter som vanligt indtil uge 20, så vi får syn for sagen og holder øje med de sidste tilfælde også.

4. april 2018

Antallet af personer der hver uge rapporterer symptomer ligger ret stabilt mens antallet af personer som har tilmeldt sig Influmeter stadig stiger. Stort velkommen til nye medlemmer.

Dette års Influmeter influenzasæson har sammenlignet med forrige sæsoner været ret hård med en større andel Influmeter deltagere med ILS end vanligt. Ligeledes har flere personer været sygemeldt på arbejdet pga. ILS symptomer end vanligt. .

Denne uges relativt store fald i sygdomsfravær der ses i figuren med andelen af Influmeter deltagere med mindst en dags fravær på arbejdet/studiet pga. ILS skal ses i lyset af at der har været en del påskehelligdage, som har betydet naturligt fri for mange, også de syge.

28. marts 2018

Andelen af Influmeterdeltager med ILS er stadigt faldende og ligger nu under den højeste men stadig en del over den laveste forekomst indenfor de seneste fire sæsoner.

Selvom påsken står for døren får Influmeterdeltagere som vanligt mandagens mail med link til hjemmesiden med ugens spørgeskema.

Til gengæld er de kommende ugers opdateringer på hjemmesiden lidt mere usikre. Det skyldes den varslede strejke og lockout, som vi stadig ikke kender udfaldet af. Såfremt Influmeter ”rammes” vil alle mails med opfodring til at besvare ugens spørgeskema udsendes hver mandag som vanligt. Men hjemmesiden kan først blive opdateret med alle data, så snart situationen er normaliseret.

22. marts 2018

Antallet af Influmeterdeltagere med ILS er igen faldende i denne uge og noget tyder på, at den værste del af epidemien er ved at være ovre.

Der er fortsat ikke noget der tyder på, at den influenzatype der er dominerende i denne sæson er mere alvorlig end andre influenzatyper.

Det høje antal indlæggelser og den registrerede overdødelighed blandt ældre skyldes formodentligt at et stort antal danskere er blevet smittet.

16. marts 2018

Selvom influenzaaktiviteten ser ud til at have nået toppen for tre-fire uger siden, er der stadig mange danskere, som er syge med influenza.

Antallet af personer med influenza B falder, mens antallet af personer med infektion med influenza A er let stigende.

Det samlede antal registrerede patienter der har været indlagt med influenza siden uge 40, 2017 er nu oppe på 4.758 patienter. Det er det højeste antal siden 2010/11, og det reelle tal kan være højere pga. forsinkelse på registreringen.

8. marts 2018

Influmeter har nu 1.064 deltagere og 736 har besvaret det seneste symptomspørgeskema. Det er en rigtig fin svarprocent - mange tak for det.

I Influmeter er ILS-kurven nu knækket og andelen af personer der rapporterer ILS er for nedadgående.

Fra resten af Europa meldes der stadig om udbredt influenzaaktivitet med middel til høj aktivitet i de fleste lande. Her cirkulerer både influenza A og B, men fortsat med generel overvægt af influenza B.

Der er fortsat registreret en signifikant overdødelighed, som formentlig skyldes influenza, blandt ældre i det meste af Europa, herunder også i Danmark.

1. marts 2018

Influmeter har nu over 1.000 deltagere. Tak til alle for jeres store vedholdende indsats sæsonen igennem. Det er vi utroligt glade for.

Andelen af deltagere i Influmeter med ILS-symptomer er faldet siden sidste uge, men er stadig på højeste niveau sammenlignet med andelen af deltagere med ILS i alle tidligere sæsoner. Det billede harmonerer fint med, at denne influenza-sæson har været den hårdeste i fem år, hvis man ser på antallet af indlæggelser.

Heldigvis viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, at antallet af influenza-smittede kan have toppet.

22. februar 2018

Både i uge 5 og 6 samt uge 8 og 9 har andelen af Influmeter-deltagere med ILS ligget meget højt i forhold til de forrige sæsoner.

Influenza B af typen Yamagata, som ikke er indeholdt i sæsonens influenzavaccine, dominerer stadig influenzasæson 2017/2018.

Generelt er dødeligheden i Danmark inden for normalområdet, dog med en forhøjet dødelighed blandt ældre som det er set i hele Europa over de seneste måneder.

USA har rapporteret om en særdeles hård influenzasæson med flere tilfælde generelt og flere hospitaliseringer end der vanligvis ses. I USA har influenza A(H3N2) foreløbigt domineret sæsonen. I Europa ses der stadig et blandet billede, hvor hovedsageligt influenza B/Yamagata dominerer, men hvor influenza A (H1N1) og A(H3N2) også cirkulerer.

Her kan du læse lidt mere om influenza i Danmark

8. februar 2018

Influmeter har nu  tæt på 1.000 deltagere og registrerede allerede sidste uge et af de højeste antal deltagere med ILS siden starten i 2013. Nu viser de seneste øvrige tal for influenzaovervågning i Danmark, at forvarslet om influenzaens mulige komme holdt stik.

Klik her, hvis du vil læse mere.

1. februar 2018

Influmeter har i denne uge registreret et af de højeste antal deltagere med ILS siden starten i 2013. Hvorvidt antallet af Influmeterdeltagere med ILS så er toppet denne uge er endnu for tidligt at sige.

Samtidig er der i sidste uge registreret det højeste antal positive influenzaprøver i en enkelt uge blandt danskere, som har kontaktet vagtlæger eller egen læge sammenlignet med antal positive prøver de seneste fem influenzasæsoner. Det skal dog bemærkes, at der i de seneste tre sæsoner generelt er flere personer, der bliver testet for influenza, hvilket kan være en del af årsagen til, at der også registreres flere positive prøver.

Til gengæld har hverken danske vagtlæger eller praktiserende læger endnu registreret en stigning i antal patienter med influenza, hvilket kan skyldes en kendt forsinkelse i registreringen.

Vi er her på Influmeter spændte på, hvad næste uge vil vise og håber, at rigtig mange vil rapportere til os.

25. januar 2018

Influmeter ser nu et stigende antal deltagere med ILS. I denne uge er der således 4,8 % der har rapporteres influenzasymptomer og sidste uge var andelen på 4,3 %.

På samme måde ses der et stigende antal positive influenzaprøver fra danske læger og sygehuse. I prøverne er det influenza B/Yamagata, som er det dominerende virusfund. - En type som denne sæsons influenzavaccine desværre ikke beskytter imod.

Der er til udgangen af februar 2018 tilbud om gratis influenzavaccination til gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

18. januar 2018

Der er stadig lav influenzaaktivitet i Danmark. Men rundt om i Europa ses der generelt stigende aktivitet og i Storbritannien er der de seneste uger rapporteret en stor stigning i antallet af hospitalsindlagte med influenza. Den engelske Influenzanet-side viser også, at der er mange ILS-tilfælde blandt de engelske deltagere.

Du kan læse mere om det europæiske Influenzanet og alle deltagerlande, som Influmeter er en del af, her.

12. januar 2018

Efter et par uger mellem jul og nytår med stigende andel af ILI blandt Influmeterdeltagere er andelen igen faldet og ligger nu på et meget lavt niveau sammenlignet med foregående år. Samme tendens ses i de øvrige danske influenzaovervågningssystemer, som tæller både praktiserende lægers og vagtlægers overvågning, hospitalsindlæggelser pga. influenza, samt positive laboratorieprøver fra syge personer. Du kan læse mere om den danske influenzaovervågning her.

4. januar 2018

Der cirkulerer både influenza A og B i Danmark, og indtil videre er der en overvægt af influenza B. Ud af de influenzavirus der er blevet subtypet ses der fortrinsvist influenza A(H3N2) og influenza B/Yamagata. Influenza A(H3N2) er kendt for særligt at gå ud over de ældre og medføre flere hospitalsindlæggelser og evt. dødsfald. Børn er altid særligt udsatte for influenzainfektion, da de ikke har opbygget naturlig immunitet overfor så mange influenzavira. Influenza B giver typisk ikke anledning til overdødelighed blandt ældre.

Da influenza A(H3N2) også dominerede i sidste sæson, må en del af befolkningen antages at være beskyttede efter tidligere infektion. Størstedelen af de påviste influenza A(H3N2)-virus der er subtypet er desuden indeholdt i den vaccine, der er anbefalet af WHO i denne sæson, mens Influenza B/Yamagata ikke er indeholdt i den vaccine som anvendes i Danmark i år.

19. december 2017

Influmeter har nu 903 deltagere. For jer der ikke benytter Facebook kan artiklen om mandeinfluenza findes her.

På grund af jul og nytår vil næste nyheds- og resultatopdateringer her på siden blive torsdag den 4. januar.

Mail med link til symptomskema udsendes som vanligt hver mandag også mellem jul og nytår. Alle besvarelser indsendt i perioden vil selvfølgelig blive registreret og medtaget i de kommende beregninger og figurer på lige fod med besvarelser fra alle andre uger.

14. december 2017

Influmeter har nu næsten 900 deltagere, og vi håber, at der stadigt kommer flere til.

Influmeter har sin egen Facebook-hjemmeside, hvor man også kan læse forskellige influenza-relaterede nyheder og artikler. For eksempel en artikel om mandeinfluenza.

7. december 2017

I USA er der nu mere end dobbelt så mange tilfælde af influenza, som der var sidste år ved samme tid. De mest sårbare for alvorlige influenzakomplikationer er ældre personer, meget små børn, gravide, og mennesker med visse underliggende sygdomme.

Det er dog ikke en tendens vi indtil nu har set i Danmark, hvor forekomsten af influenza stadig er lav ligesom i resten af Europa.

Blandt de influenzavirus der er blevet typet ses næsten ligelig fordeling mellem type A og B, og det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

4. december 2017

Umiddelbart er Influmeterdeltagere ikke primært ramt af influenza disse dage, men derimod af forkølelser, og sammenlignet med tidligere år også mave- og tarmsymptomer.

De mest almindelige influenzasymptomer er feber over 38 oC, hoste, hovedpine, træthed, muskelsmerter, ondt i halsen, løbende næse og nysen. Nogle kan også opleve kvalme, opkast, diarré og ledsmerter.

Der går almindeligvis mellem en og tre dage fra man er smittet med influenzavirus, til man får symptomer, der som regel varer cirka en uge, hvorefter de fleste vil føle sig friske igen.

27. november 2017

For øjeblikket er influenzaaktiviteten blandt Influmeterdeltagere let stigende men stadig på et lavt niveau.

Mens Influenzaaktiviteten i Danmark og Europa fortsat er lav stiger den i USA.

Hvis du vil se mere om hvordan influenza overvåges i Danmark har Statens Serum institut lavet denne video.

16. november 2017

Influenza er stadig på lavt niveau både i Danmark og i resten af Europa. Men sæsonen er gået i gang, og selv om dødeligheden er minimal og meget alvorlig influenza er sjælden, er det godt at være opmærksom på ikke at blive smittet. Læs mere om hvordan man undgår at blive smittet her.

9. november 2017

Influenzaaktiviteten i både Danmark og Europa er for øjeblikket lav, hvilket er helt normalt på dette tidspunkt af året. Der ses indtil nu fortrinsvis type A influenzavirus, men det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

Af andre luftvejsvirus kan nævnes at antallet af mycoplasma infektioner til gengæld ligger på et ret højt niveau for årstiden.

Husk at du stadig kan blive vaccineret gratis mod influenza, hvis du tilhører en af risikogrupperne. Du kan evt. læse lidt mere om sande og falske påstande om vaccinen her.

27. oktober 2017

Tak til jer der allerede hjælper os med at spore influenzaaktivitet i hele Danmark ved at deltage i Influmeter. Det sætter vi stor pris på. For at sikre, at vores data er robuste og informative, er vi ivrige efter at øge antallet af deltagere, og vi ved, at du kan hjælpe. Spred venligst ordet til dine venner og familie! Opret dem direkte via din profil eller videresend dette link til alle dine kontakter http://influmeter.dk/da/accounts/register/

20. oktober 2017

Influmeter har allerede en del deltagere, og vi kan fra næste uge vise en del af de figurer og tabeller med opgørelser over influenza blandt deltagere, som vi plejer at vise her på hjemmesiden.

I mellemtiden vil vi gerne minde om, at personer med risiko for komplikationer af influenza kan få gratis vaccination. Tilbuddet gælder ældre over 64 år og for personer med visse kroniske sygdomme, førtidspensionister, gravide i 2. eller 3. trimester og kontakter til immunsvækkede patienter.

Læs mere om hvem der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på www.influenzakampagne.dk

12. oktober 2017

Influenzaaktiviteten i Danmark er endnu meget lav, dvs. på samme niveau som udenfor influenzasæsonen.

Til gengæld har der de seneste tre uger været en stigning af antallet af Mycoplasma luftvejsinfektioner. Symptomerne på Mycoplasma luftvejinfektion er kraftig tør hoste, hovedpine, ondt i halsen og let feber. Det tager 2-3 uger, fra man bliver smittet, til sygdommen bryder ud, og sygdommen er ofte langtrukken med et forløb på 3-4.

Vi er glade for at så mange allerede deltager i Influmeters nye sæsonovervågning af influenza og glæder os til at byde endnu flere velkommen.

5. oktober 2017

Så er Influmeter åben igen, og vi glæder os til at overvåge influenza i Danmark sammen med jer  :-)

Siden sidst er der kommet en artikel mere om det internationale influenzanetværk for selvrapporterede symptomer, som Influmeter er en del af. Artiklen, der er på engelsk, kan findes her.  

Vi følger med i jeres indberetninger og opgør alle tal hver uge. En del af figurerne dannes på baggrund af flere ugers data. Vi kommer således til at vise flere figurer i løbet af de næste uger.

28. september 2017

Vi udsender mandag den 2. oktober invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Vi opdaterer nyhedssiden og resultatsiden en gang ugentligt hele sæsonen.

Mange mennesker får hver vinter influenza, men kun en mindre andel vil kontakte læge og dermed blive registreret via den traditionelle influenzaovervågning.

For at give et mere præcist billede af den generelle influenzabelastning i hele befolkningen får man nu igen mulighed for selv at besvare spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om man har søgt læge.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer første gang, skal man udfylde et kort baggrundsspørgeskema, så vi har oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter

Her kan du downloade en Influmeter-reklame lige til at hænge op i klubben, på arbejdspladsen, i institutionen eller hvor du selv mener Influmeter kan have interesse.

Icon Influmeter-flyer (60,6 KB)