Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 1586
Italy 4840
Great Britain 0
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 1351
France 0
Spain 1029
Ireland 354
Denmark 3199
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
23. maj 2019

Influmeter holder nu sommerlukket for symptomrapportering.

Tak for en flot sæson med rapportering af jeres influenzalignende symptomer.

Blandt årets Influmeterdeltagere rapportede ca. 800 personer ugentlige symptomer. Der sås samme sæsonvariation for ILS som i 2018/19 som i de foregående år. I alt var der 594 personer med ILS blandt sæsonens 1.515 Influmeterdeltagere. Det højeste antal tilfælde var i ugerne 6 til 8, hvor 7-8 % rapporterede symptomer svarende til ILS. Dette er den højest målte ILS-aktivitet siden Influmeters start i 2013.

I oktober 2019 udsender vi igen invitation til at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge.

I mellemtiden kan I kontakte os på mail --- og/eller i facebookgruppen, som begge er åbne hele året.

God sommer til alle fra Influmeter

16. maj 2019

Influmeter går ind i sin sidste uge med influenzaovervågning sæson 2018-2019. Stor tak til jer der har deltaget i denne sæson. Jeres bidrag har hjulpet med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark.

Vi håber, I har været tilfredse med Influmeter, og vil deltage igen til oktober, når den nye sæson begynder. Tidligere deltagere vil til den tid modtage en mail med invitation til deltagelse i den nye sæson.

I mellemtiden må I meget gerne sende gode ideer og forslag til forbedring af Influmeter. Man kan skrive til vores mail på Influmeter@ssi.dk, eller i vores offentlige Influmeter-gruppe på Facebook, som begge er åbne hele året.

Med ønsker om en god sommer
Influmeter.dk

25. april 2019

Influenzasæsonen ser ud til at være ovre i Danmark, men i USA har denne sæsonen varet længere end det er set de seneste ti år

Blandt Influmeterdeltagere er der stadig personer med influenzalignende symptomer, men meget få. Sæsonen har indtil nu været med lav til middel influenzaaktivitet, bortset fra ugerne 6 – 8, hvor vi sammenlignet med influenzaaktivitet de seneste 5 sæsoner, så den højeste forekomst af deltagere med influenzalignende symptomer. Kvinderne var tilsyneladende hårdest ramt, idet en lange højere andel af kvindelige Influmeterdeltagere meldte influenzalignenede symptomer.

Influmeter fortsætter overvågningen til midten af maj og vi håber alle deltagere vil hænge på.

4. april 2019

Influenzasæsonen nærmer sig sin afslutning og vi ser stadigt færre Influmeterdeltagere med influenza, selvom vi snart har 1.500 deltagere. Vi håber at I alle hænger på til uge 20, hvor hjemmesiden og overvågningen holder pause.

Alle Influmeterfigurer og tilhørende tekster opdateres stadig hver uge, men her på nyhedssiden vil opdateringer fra nu af kun ske, såfremt der er vigtige meddelelser/ændringer.

Influmeter ønsker jer en symptomfri start på foråret og vender tilbage her inden for nogle uger.

21. marts 2019

Influmeter har nu 1.475 deltagere og ca. 3 procent har siden sidst meldt influenzalignende symptomer. Det tyder på en meget lav influenzaaktivitet blandt Influmeterdeltagere. Statens Serum Institut overvåger også influenza ved hjælp af en række andre overvågningssystemer. Her kan du se opgørelserne fra de andre systemer fra uge 11 hvor influenza aktiviteten nu også vurderes som lav, læs her

6. marts 2019

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er stadig faldende. Ligesom aktiviteten hos de praktiserende læger også er faldet i løbet af de seneste uger, og nu er på et lavt niveau. Det ser hermed ud til at influenzasæsonen har toppet og at det var i ugerne 6, 7 og 8, 2019 at aktiviteten var højest.

Den 21. februar 2019 offentliggjorde WHO deres anbefalinger for sammensætningen af influenzavaccinerne til den nordlige halvkugle til næste sæson, dog blev anbefalingen om typen af influenza A (H3N2) udskudt til 21 marts. Anbefaling om sammensætning af næste sæsons tre- og firevalente influenzavacciner er som følger:

  • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lignende virus (NYT VIRUS)
  • A(H3N2)-virus (offentliggøres 21. marts, 2019)
  •  B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87-linjen)
  • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88-linjen).

Ved brug af trevalente vacciner anbefales det at anvende B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 linjen) som influenza B-virusdelen.

Den fulde rapport fra WHO kan ses her.

28. februar 2019

Influmeter har nu 1.440 deltagere. Andelen af personer der melder influenzalignende symptomer er til gengæld faldende og ligger nu på meget lavt niveau. 

Det er dog endnu for tidligt at sige, om influenzasæsonen har toppet, eller om der vil komme en bølge mere med enten samme type, som er allerede er set, eller med helt andre typer.  

21. februar 2019

Der er fortsat influenza i omløb i Danmark og det drejer sig stadig primært om influenza A(H1N1). Der er dog set en stigning i andelen af prøver modtaget på Statens Serum Institut, der er positive for influenza A(H3N2). Det er endnu for tidligt at sige om influenzasæsonen har toppet, men Influmeterdeltagere der rapporterer influenzasymptomer har været faldende de seneste uger.

Der er tegn på en let forøget dødelighed blandt de ældre på 65 og derover. Denne overdødelighed kan dog ikke alene tilskrives influenza, men er udtryk for alle dødsfald i Danmark, og kan således også være forårsaget af andre sygdomme end influenza.

14. februar 2019

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer var i uge 6 på det højeste niveau siden Influmeters begyndelse. Hver ottende deltager blandt de 24-64 årige var sygemeldt mindst en dag i uge 6.

Der er sket et pænt spring i antallet af Influmeterdeltagere, hvilket formentlig skyldes den øgede influenza-forekomst og fokus fra mediernes side. Vi er glade for den øgede tilslutning, og håber at de nye deltagere også har lyst til forsætte med at rapportere.

7. februar 2019

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer stiger stadig og er nu på et middelniveau. Dette er helt i tråd med hvad der ses i andre influenzaovervågningssystemer i Danmark, hvor antallet af registrerede influenzatilfælde også er i stigning og flere henvender sig med influenzalignende symptomer. Her kan du læse om influenza i Københavnsområdet. Men også i Jylland er antallet af personer med influenza steget. Skulle uheldet være ude er der nogle ting man selv kan gøre: Her kan du læse gode råd om, hvordan du undgår influenzamsitte.

31. januar 2019

Rapportering af influenzaaktivitet i Influmeter har indenfor de sidste uger været lettere stigende, specielt blandt Influmeters kvindelige deltagere, som også er overrepræsenteret med ca 100 % i forhold til mænd.

Det dominerende influenzavirus i Danmark i denne sæson ser ud til at være influenza A(H1N1), og med lidt A(H3N2) og meget lidt influenza B af typerne Yamagata og Victoria.

Influenza A (H1N1) og (H3N2) er begge indeholdt i både den tre- og den firevalent influenzavaccine, som dermed beskytter mod dette års hyppigst cirkulerende typer. Influenzavaccination nedsætter desuden risikoen for et alvorligt forløb af influenza, såfremt man alligevel skulle få influenza, selvom man er vaccineret.

24. januar 2019

Influenzaaktiviteten er stadig relativt lav i både Danmark og Europa. Aktiviteten ventes dog at stige og personer i risiko anbefales stadig vaccination. Her kan du læse mere om vaccineeffektiviteten og risikogrupper.

17. januar 2019

Influmeter har næsten 1.300 deltagere. Heldigvis er andelen af personer med influenza tilsyneladende stadig lav både blandt Influmeterdeltagere og blandt personer i andre influenza-overvågningssystemer.

Ca. 1/3 af alle Influmeterdeltagere rapporterer ikke ugentlige symptomer.

Influmeter beregner influenzaaktiviteten ud fra andelen af personer med influenzalignende symptomer blandt alle der rapporterer. Derfor er det vigtigt, at man også rapporterer, hvis man har været rask. Det kan man gøre i sit symptomskema ved blot at klikke "Ingen symptomer" og trykke på "Send"-knappen nederst på siden.

10. januar 2019
Influmeter har nu over 1.250 deltagere og ønsker hermed alle et godt nytår

Sæsonen har indtil videre været ret stille, hvilket er sædvanligt for influenza. Dette kan også ses i de foregående fire Influmeter-sæsoner. Hvorvidt det bliver en alvorlig influenzasæson vil først vise sig i de kommende par måneder. Hvis du vil læse mere om den langstrakte influenzasæson 2017-18 og andre infektioner i 2018 kan du klikke her.

20. december 2018

Influenza er stadig på lavt niveau i hele Europa, og der påvises hovedsageligt influenza A-virus.

Data fra overvågningen af overdødelighed EuroMOMO-projektet viser også at dødeligheden i Europa er indenfor det forventede for årstiden.

Influmeter sender stadig mail med link til symptomskema mellem jul og nytår, mens data på hjemmesiden efter i dag først opdateres igen i det nye år.

Influmeter ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

13. december 2018

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er stadig på et relativt lavt niveau. Men der cirkulerer også mange andre luftvejssygdomme for øjeblikket. Så selvom man ikke har influenza, kan man godt føle sig syg med hoste, snot og snue. Læs her, hvis du vil vide mere om fx. mycoplasma eller andre luftvejsinfektioner.

6. december 2018

Siden sidste uge er der igen flere Influmeterdeltagere med symptomer på influenza. Dette afspejles også i den øvrige overvågning i Danmark, hvor både Sjælland og Fyn melder om flere personer med laboratoriepåvist influenza. Dog er aktiviteten generelt stadig på lavt niveau.

Her kan du læse en artikel fra det danske fagblad BestPractice Infektionsmedicin om Influmeters overvågning af influenza i Danmark.

29. november 2018

Influmeter har nu 1.136 deltagere og 3,4 % har indtil videre meldt symptomer på influenza siden sidste uge

Mens influenzaen er ved at forsvinde på den sydlige halvkugle, tiltager den nu under vores himmelstrøg.

Antallet af personer der er syge med influenza, er stadig på et lavt niveau men stigende i både Danmark og resten af den nordlige halvkugle. Se her hvis du vil læse mere.

23. november 2018

Influmeter har nu over 1.100 deltagere og halvdelen har også bidraget i tidligere sæsoner. Influenzaaktiviteten er stadig på lavt niveau.

Hvis man har anden sygdom, for eksempel KOL, astma, hjertesygdom eller diabetes kan influenza forværre den underliggende sygdom. Derfor er der tilbud om gratis influenzavaccination til bl.a. denne persongruppe og tilbuddet gælder året ud. Dog bliver alt for få i risikogrupperne vaccineret, læs mere her.

15. november 2018

Influenzaaktiviteten er på lavt niveau både blandt Influmeterdeltagere og i resten af Danmark.

Endnu vides det ikke hvordan denne influenzasæson bliver. 2018 var særlig slem med 3.100 influenzapatienter, der fik behandling på hospitalet i første kvartal af 2018. Her kan du se, hvad Aalborg Universitetshospital siger om denne sæson.

8. november 2018

Antallet af Influmeter deltagere vokser stadig. Det er vi rigtig glade for.

Heldigvis er antallet af deltagere med influenzalignende sygdom stadig relativ lavt. Her adskiller Influmeterdeltagere sig ikke fra den øvrige danske befolkning, hvor ILS de sidste par uger har været på et lavt niveau. Her kan du læse mere om influenzaovervågning i Danmark.

1. november 2018

Influmeter har nu 1.031 deltagere og 793 har allerede nu besvarede ugens symptomskema. Andelen af personer med influenzalignende symptomer har været faldende siden sidst. På siden med resultater kan du se udviklingen af intensitet af influenzalignende symptomer registreret af Influmeterdeltagere de seneste fem sæsoner.

25. oktober 2018

Influmeter har allerede nu næsten 1.000 deltagere, og ca. 800 besvarede ugens symptomskema.

Flere har allerede rapporteret influenzalignende symptomer, flest i forrige uge, færre i denne uge.

Ældre personer på 65 år og derover er generelt i højere risiko for at udvikle alvorlig sygdom, hvis de smittes. Vaccination nedsætter denne risiko. Derfor tilbydes gratis influenzavaccination til alle ældre personer, samt til visse andre risikogrupper. Hvis du vil læse mere om vaccinationstilslutning for personer over 65 år i din kommune, så klik her

11. oktober 2018

Mandag den 8. oktober udsendte vi igen invitation til at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Desværre var der de første par dage et problem med hjemmesiden. Det resulterede i at nogle af Influmeters deltagere ikke kunne tilgå vores hjemmeside og fik en fejlmeddelelse. Problemet blev heldigvis hurtigt løst, således at linket i de udsendte mails igen fungerer efter hensigten.

Trods begyndervanskeligheder har over 650 deltagere allerede tilmeldt sig. Det er vi rigtig glade for.

Vi opdaterer nyhedssiden en gang ugentligt i sæsonen og begynder at vise forekomsten af influenzalignende sygdom fra uge 43.

4. oktober 2018

Vi udsender mandag den 8. oktober invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Vi opdaterer nyhedssiden og resultatsiden en gang ugentligt hele sæsonen.

Mange mennesker får hver vinter influenza, men kun en mindre andel vil kontakte læge og dermed blive registreret via den traditionelle influenzaovervågning.

For at give et mere præcist billede af den generelle influenzabelastning i hele befolkningen får man nu igen mulighed for selv at besvare spørgsmål om influenzalignende sygdom, uafhængigt af om man har søgt læge.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer første gang, skal man udfylde et kort baggrundsspørgeskema, så vi har oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter