Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 1876
Italy 5191
Great Britain 0
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 2596
France 12128
Spain 1058
Ireland 262
Denmark 3199
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
20. maj 2020

Tak til alle jer der i influenzasæson 2019/2020 har hjulpet med at rapportere symptomer og besvare spørgsmål, til både SSI´s og den europæiske overvågning af influenzalignende symptomer. I første del af 2020 har I også bidraget med overvågning af COVID-lignende symptomer. Jeres oplysninger er allerede, og vil også fremover blive brugt i den samlede danske COVID-19-overvågning.

Som vanligt holder Influmeter sommerpause for rapportering udenfor influenzasæsonen, som er fra uge 20 til uge 40.

I løbet af de seneste par måneder er COVIDmeter oprettet som en ny mulighed for at være med til at overvåge COVID-19-lignende symptomer året rundt. Influmeter har dannet baggrund for systemet og Influmeterdeltagere, der fortsat gerne vil rapportere COVID-19-lignende symptomer opfordres til fortsætte her.

Vi håber, at mange igen vil være med til at overvåge influenzalignende symptomer, når vi til efteråret udsender invitationer til at deltage.

De seneste Influmeterresultater kan i som vanligt se på resultatsiden.

Influmeter ønsker alle en god sommer.

14. maj 2020

Der er ca. 34.000 tilmeldte og ca. 14.000 aktive deltagere i Influmeter.

Andelen af Influmeterdeltagere som har rapporteret symptomer og mener, at det kan skyldes COVID-19, er på det laveste niveau siden begyndelsen af epidemien.

Kun 28% af ugens 459 deltagere, der har rapporteret COVID-19-symptomer, kontaktede læge, vagtlæge eller hospital.

Her kan du se flere resultater.

11. maj 2020

Siden januar 2020 har ca. 1.400 Influmeterdeltagere fået foretaget en eller anden form for coronavirustest (SARS-CoV-2, COVID-19).

Af disse var ca. 0,4%  positive i PCR-prøven, som foretages på en podepind og viser aktuel infektion, og 0,1% havde fået konstateret antistoffer i en blodprøve og havde dermed tegn på overstået infektion.

Begge andele er selvfølgelig stadig relativt lave, da ingen af testmulighederne endnu er udbudt i særlig stort antal – og primært har været rettet mod risikogrupper.

Imidlertid er der i disse dage igangsat en stikprøveundersøgelse i den danske befolkning, til brug for beregning af immunitet i hele befolkningen – og der vil således løbende være flere, der får mulighed for at få målt antistoffer. - Ligesom der i takt med genåbning formentlig også vil være flere personer, der bliver testet for aktuel sygdom.

7. maj 2020

Antallet af Influmeterdeltagere der har rapporteret, at de har haft COVID-19-symptomer, har siden begyndelsen af COVID-19-rapporteringen i uge 12 været faldende fra 11,1% - 3,4% i denne uge. Til sammenligning er der ca. 10.000 ud af ca 300.000 testede danskere, der er fundet positive, hvilket svarer til 3,3%.

Resultater af Influmeterspørgsmålet vedrørende testaktivitet hos deltagerne vil være klar på mandag, hvor vi glæder os til at vise jer dem.

Hvis du vil se flere Influmeterresultater, så klik her.

30. april 2020

Influenzasæsonen nærmer sig sin afslutning, og andelen af deltagere med influenzasymptomer er lav. Helt på linje med hvad man ser i resten af verden.

Andelen af deltagere som mener at de har COVID-19 har de seneste uger ligget stabilt på ca. 4%. Her kan du se mere fra ugens overvågning.

23. april 2020

Typisk for årstiden falder andelen af deltagere med influenzalignende symptomer og ligger endda lavere end de seneste fem sæsoner. 648 deltagere angiver at have symptomer som skyldes COVID-19. Kun 25% af deltagerne arbejder udenfor hjemmet, og ca 4% opholder sig udelukkende i deres hjem. Tryk her hvis du vil se flere resultater.

16. april 2020

Influmeter har over 33.000 tilmeldte, og ca. halvdelen af disse har rapporteret denne uge. Heraf mente 864 personer selv at de havde COVID-19, og af dem oplevede ca. 4 % tab af lugte- og smagssans. For øvrige resultater se vores resultatside.

Andelen af tilmeldte som rapporterer ILS symptomer (influenzalignende symptomer) er stadigt stærkt faldende. Dette harmonerer fint med at influenzasæsonen i 2019/2020 været den mildeste i flere år, en relativt mild vinter, at influenzavaccinen har givet god beskyttelse, - og sidst men ikke mindst de smittereducerende tiltag i forbindelse med COVID.

Influmeter responderede i starten af COVID krisen ved at tilføje spørgsmål rettet mod COVID. Med den stigende interesse for symptomrapportering i meget store dele af befolkningen var det imidlertid nødvendigt at få et større system. Influmeter har i den forbindelse dannet baggrund for oprettelse - og indhold af COVIDmeter, som i dag også overvåger COVID lignende symptomer blandt tilmeldte danskere. Alle borgeres data er således lige gode, væsentlige og anvendelige, hvad enten de har rapporteret til Influmeter eller COVIDmeter og vi takker alle som bidrager.

9. april 2020

Influmeter har nu over 32.000 deltagere og ca. halvdelen har i den seneste uge rapporteret symptomer og vaner i forbindelse med COVID-19. Her kan det bemærkes, at omkring halvdelen arbejder hjemme og at en relativt stor andel mener, at de har COVID-19. Se jeres svar på de nye spørgsmål her på Influmeter under Resultater.

De danske myndigheder og SSI lancerede i går, som før skrevet, COVIDmeter, der også skal indsamle mere viden om sygdommen i Danmark.

Influmeter fortsætter som del af både SSI´s og den europæiske overvågning (Influenzanet), der sammen med andre europæiske deltagerlande registrerer anonymiserede symptom-oplysninger relateret til influenza og COVID-19. Og jer der deltager her, vil således stadig både bidrage til overvågning af influenzalignende og COVID-19-lignende symptomer i Danmark og Europa.

8. april 2020

Sundheds- og Ældreministeriet lancerer i dag COVIDmeter.  Her kan danske borgere tilmelde sig på sundhed.dk, og i lighed med Influmeter, ugentligt svare på helbredsspørgsmål relateret til COVID-19. Influmeter fortsætter indtil videre som planlagt til influenzasæsonens afslutning.

2. april 2020

Influmeter har desværre et stykke tid været lukket for tilmelding af nye deltagere  – nu åbner vi imidlertid igen med forventning om at serversystemet kan bære det.

Influmeter, der nu måler både COVID-19-lignende og influenzalignenede symptomer i befolkningen, har på nuværende tidspunkt 30.270 deltagere.

I uge 14 har indtil videre ca. 12.000 deltagere rapporteret hvorvidt de har haft symptomer eller ej siden sidst eller indenfor den seneste uge. Af de der har rapporteret symptomer i uge 14 formodede 752 personer selv, at de har symptomer på COVID-19.

Vi har opdateret nogle af de faste figurer og tabeller på siden med resultater, og det er værd at bemærke, at andelen af personer som mener at de har symptomer på COVID-19 er faldet fra 11% i uge 12 til 7% i uge 14.

26. marts 2020

Influmeter, der også nu måler COVID-19 i befolkningen, har nu 28.272 deltagere. I uge 12  rapporterede 22.619 symptomer og i denne uge er antallet af rapporter indtil videre 19.020. Af de der har rapporteret symptomer i denne uge formoder 1.480 personer selv, at de er smittet med COVID-19.

Her kan du læse mere om COVID -19 og myndighedernes håndtering.

På SSI's hjemmeside kan man desuden følge den aktuelle sygdomssituation og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der opdaterede retningslinjer for forebyggelse.

20. marts 2020

Influmeter har nu næsten 19.000 deltagere – OG over 17000 har besvaret spørgeskemaet. Hvor er I gode! Mange tak for det.

Kapacitetsproblemerne mange af jer oplevede ved tilmelding er ved at blive løst. For at tilgodese de mange som allerede er tilmeldt, og jer der er på vej til det, har vi lukket midlertidigt ned for nye deltagere, mens vi udvider. Det vil give en bedre oplevelse for alle - også de som tilmelder sig når det igen er muligt. Vi vil skrive her og på facebook siden når tilmelding igen er mulig.

Ikke overraskende har en stor del rapporteret influenza lignende symptomer og figuren kan ses på siden ”Om Influmeter”, hvor man ser at niveauet er på middel. Figuren til venstre for nyheden viser den nuværende andel af deltagere med influenzalignende symptomer sammenlignet med tidligere sæsoner. Der vil komme flere resultater og figurer indenfor de næste uger. Vi ved at man typisk vil melde sig ind når man er syg, hvilket kan give et skævt billede af den reelle forekomst i hele befolkningen. Det er derfor nødvendigt at have nogle ugers resultater for at give et så retvisende billede af symptomer hos tilmeldte deltagere som muligt.

19. marts 2020

Influmeter voksede siden i går med over 6000 deltagere og ca. 7500 har allerede svaret. Det er vi utrolig glade for og håber at I vil blive hos os lang tid endnu. Vi ved at der lige nu er lidt kapacitetsproblemer ved tilmelding, men vi håber, at I vil bære over med os, indtil alle der ønsker det er tilmeldt, og besøgene på hjemmesiden igen bliver mere fordelt over tid. Vi arbejder lige nu på at få alle jeres rapporter analyseret og glæder os til at vise jer resultatet i morgen. Venlig hilsen Influmeter

12. marts 2020

Antallet af influmeter deltagere med influenzalignende symptomer er fortsat lavt. Samtidig kan man se i den øvrige overvågning, at der lige nu er over 600 danskere testet positive for COVID-19, men også flere personer der testes og findes positive for influenza end i den foregående periode. Det skyldes selvfølgelig, at langt flere borgere henvender sig eller bliver undersøgt i forb. influenzalignende symptomer, som jo ligner symptomer på COVID-19. Sundhedssystemet og politikerne arbejder heldigvis på højtryk for at håndtere epidemien, på hvilke måder kan du læse om her Sundhedsstyrelsen gør klar til epidemi

5. marts 2020

Influmeter har nu 1501 deltagere og selvom der er enkelte med influenzasymptomer er aktiviteten på lavt niveau.
Til gengæld ved vi at der er en del andre vira i omløb i Danmark for øjeblikket, og også mindst 15 personer smittet med Covid-19.
Hvis man vil følge med i Covid-19 udviklingen i Danmark kan det gøres her  Nyt krav fra sunhedsstyrelsen

27. februar 2020

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer har gennem denne sæson været på et lavt niveau og det er stadig lavt.

I går kom det første COVID-19-tilfælde i Danmark. Heldigvis har personen det efter omstændighederne godt og den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags, hvor vurderingen var, at der er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret, står stadig ved magt.

Opfordringen fra sundhedsvæsenet er, at man bør bliver hjemme fra arbejde, hvis man får symptomer. Coronavirusudviklingen i verden kan følges her og for tilfælde i Danmark på SSI's hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

20. februar 2020

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er stadig lavt.

Til gengæld er der en del andre vira og bakterier i omløb som giver både hoste og nys. Læs evt. mere her.

Du kan være med til at mindske smitte ved at følge et par gode råd

13. februar 2020

Der er stadig Influmeterdeltagere der får influenzalignende symptomer. Men overordnet set er denne sæson indtil videre den mildeste inden for de seneste fem år.

Overvågningen fortsætter dog som vanligt indtil maj måned, og der kan stadig komme flere tilfælde.

Ligesom influenza, overvåges også dødelighed i befolkningen. Såfremt sygdomme såsom influenza, eller den ny coronavirussygdom, nu navngivet COVID-19, var på fremmarch ville dette afspejles i en overdødelighed i befolkningen. Heller ikke her ses større aktivitet end forventet og dødeligheden er på et normalt niveau. Der er indtil videre kun set få importerede tilfælde af COVID-19 i europæiske lande og ingen i Danmark. Her kan man se kort over dødelighed i Europa.

6. februar 2020

Mens antallet af Influmeterdeltagere med influenza falder, udvikler udbruddet med  ny coronavirus sig stadig, og har indtil nu ramt mange personer i Kina og enkelte personer fra andre lande efter ophold i Kina.

Her kan du se mere om udbruddet med ny coronavirus:

Coronavirus: Bare en kinesisk influenza - eller den første pandemi siden, ja, influenza?

Udbrud af lungebetændelse med en ny coronavirus

Alt om ny coronavirus

Det danske beredskab for at forebygge smitte med den nye coronavirus i Danmark skrues op

30. januar 2020

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er let stigende, men er stadig på et lavt niveau.
Det er dog stadig for tidligt at sige, hvordan udviklingen vil være de næste måneder. Der er før set eksempler på at influenza godt kan ramme en del indenfor de næste måneder.

Mens vi venter, er der måske nogen af jer der også er interesseret i ny coronavirus – i så fald kan man læse mere her på dansk fra Sundhedsstyrelsen og her fra WHO på engelsk.

23. januar 2020

Influmeter har næsten 1.400 deltagere, og omkring 900 har rapporteret deres symptomer indenfor den side uge. Her kan man se, at andelen af deltagere med influenzalignende symptomer stadig ligger lavt. Dette er helt i tråd med, hvad vi ser i andre europæiske lande.

Men sæsonen er bestemt ikke slut, og vi håber at I fortsætter med at rapportere i samme flotte stil, så vi fortsat kan holde øje med en evt. epidemi også senere på sæsonen.

16. januar 2020

Andelen af Influmeterdeltagere med ILS-symptomer ligger stadig meget lavt.

Som omtalt sidste uge har Influmeter sammen med vores øvrige europæiske samarbejdspartnere i  Influenzanet indgået samarbejde med WHO og  Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC), som fremover vil vise andelen af selvrapporteret influenzalignende sygdom i den europæiske befolkning sammen med øvrige europæiske influenzaovervågningsdata fra sundhedsvæsenet. Du kan se ugens Influenzanetdata her og fremover også på vores egen hjemmeside under "Resultater".

9. januar 2020

Efter julens stigning i andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er antallet nu på det laveste set indenfor de seneste seks sæsoner.

Influmeters europæiske samarbejdspartnere, Influenzanet, har indgået samarbejde med Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og Kontrol (ECDC), som fremover vil vise beregningerne af andelen af personer med influenzalignende sygdom i befolkningen sammen med øvrige europæiske influenzaovervågningsdata. Her kan du se mere om den samlede europæiske influenzasituation – nu både blandt borgere, som har været i kontakt med sundhedsvæsenet, og personer som ikke har kontaktet læge/akutklinik/vagtlæge i forbindelse med deres sygdom.

Samtidig er Influenzanets egen hjemmeside med data vedrørende influenzalignende sygdom i befolkningen fra alle vores europæiske samarbejdspartnere, inklusiv danske Influmeter, blevet shinet op. Den kan du se her.

19. december 2019

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er fordoblet siden starten af overvågningen, men er dog stadig på et lavt niveau. Forhåbentlig fortsætter det sådan de næste uger, så alle kan nyde jul og nytår.

Som vanligt vil jeres Influmeterrapporteringer mellem jul og nytår blive registreret og vist på siden her i uge 2.

Vi ønsker alle en glædelig jul og ser frem til at møde jer igen i det nye år.

12. december 2019

Kære alle Influmeterdeltagere, I spiller en vigtig rolle, fordi jeres oplysninger supplerer de tal, som SSI får om influenza fra læger og hospitaler. Tak for det. Læs mere om hvorfor I er vigtige her.

5. december 2019

Influenza er stadig på lavt niveau i Danmark – og man kan stadig blive vaccineret gratis, hvis man tilhører en risikogruppe.

Forskere vil nu se nærmere på, om influenzavaccinen kan beskytte raske personer, der ikke for øjeblikket er i risikogruppe, mod at udvikle hjerteproblemer og i værste fald hjerteanfald eller blodpropper. Læs evt. mere her.

28. november 2019

Influmeter har nu 1.159 deltagere og 3,3 % har siden sidst rapporteret symptomer forenelig med influenza. Det er stadig et lavt niveau, og sæsonen er da også kun i sin begyndelse. Det er således stadig for tidligt at sige noget om, hvordan sæsonen vil udvikle sig i år. Man kan stadig nå at lade sig vaccinere, hvis man er i risiko for alvorlig influenzasygdom pga kronisk sygdom eller alder. Med alderen bliver vores immunforsvar nemlig også ældre og fungerer ikke helt så godt som tidligere. Får man influenza, kan der derfor støde komplikationer til, som kan betyde et tilbageskridt i forhold til ens tidligere funktionsniveau. Du kan læse mere om tilslutningen til influenzavaccination i Danmark her.

21. november 2019

Ud af de lidt over 800 Influmeterdeltagere der har rapporteret symptomer siden sidst, har kun tre procent influenzalignende sygdom. Influenza er således, i lighed med hvad vi så i sidste uge, stadig på lavt niveau, mens sæsonens andre luftvejslidelser er stigende.

Der har længe, uden overbevisende resultater, været forsket i mulige genetiske forklaringer på hvem der får alvorlig influenzasygdom. Men indtil videre er det stadig anbefalet at lade sig vaccinere, såfremt man tilhører en af de medicinske risikogrupper beskrevet her.

14. november 2019

Influenzaovervågningen i Danmark viser indtil nu lavt men stigende niveau, hvilket også ses blandt Influmeters deltagere. Anderledes ser det ud i andre verdensdele, hvor der lige nu er høj aktivitet - se kort fra WHO.

Influenzasæsonen falder traditionelt sammen med andre virale og bakterille luftvejsinfektioner, såsom RS-virus og infektion med mykoplasma, som begge også har været stigende den seneste måned.

8. november 2019

Influmeter har over 1.100 deltagere – influenza er stadig på et meget lavt niveau i Danmark – med under 60 personer med laboratoriepåvist influenza – men selvfølgelig flere mulige, som ikke er undersøgt hos lægen.

1. november begyndte det offentlige tilbud om gratis vaccination imod sæsoninfluenza, til grupper i befolkningen, som er i særlig risiko for at få alvorlig influenzasygdom og komplikationer. Herunder; ældre personer på 65 år og derover, andre grupper, såsom kronisk syge (for eksempel personer med hjerte-kar-sygdom, rygerlunger, sukkersyge, immundefekt, m.m.), svært overvægtige og gravide i 2. og 3. trimester. Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger og i 2019/2020-sæsonen tilbydes alle en 4-valent vaccine. Læs mere om influenza og vaccination her.

31. oktober 2019

Influenza overvåges typisk fra oktober til maj måned ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Influmeters data bliver som vanligt opgjort ugentligt og vist ved hjælp af forskellige figurer og nyheder her på vores egen hjemmeside i løbet af sæsonen, og vi er så småt begyndt at sætte dem på.
For øvrige influenzadata og nyheder fra flere danske overvågningssystemer se INFLUENZA-NYT.

25. oktober 2019

Vi har udsendt invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter og har allerede næsten 1.000 deltagere!. Tak for det. Det er vi rigtig glade for, og ser frem til at følge jer det næste halve års tid. Data bliver opgjort ugentligt og vist ved hjælp af forskellige figurer og nyheder her på vores egen hjemmeside.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer første gang, skal man udfylde et kort baggrundsspørgeskema, så vi har oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter