Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://www.influenzanet.eu/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 858
Italy 4714
Great Britain 4061
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 1256
France 4968
Spain 0
Ireland 351
Denmark 2956
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
13. december 2018

Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er stadig på et relativt lavt niveau. Men der cirkulerer også mange andre luftvejssygdomme for øjeblikket. Så selvom man ikke har influenza, kan man godt føle sig syg med hoste, snot og snue. Læs her, hvis du vil vide mere om fx. mycoplasma eller andre luftvejsinfektioner.

6. december 2018

Siden sidste uge er der igen flere Influmeterdeltagere med symptomer på influenza. Dette afspejles også i den øvrige overvågning i Danmark, hvor både Sjælland og Fyn melder om flere personer med laboratoriepåvist influenza. Dog er aktiviteten generelt stadig på lavt niveau.

Her kan du læse en artikel fra det danske fagblad BestPractice Infektionsmedicin om Influmeters overvågning af influenza i Danmark.

29. november 2018

Influmeter har nu 1.136 deltagere og 3,4 % har indtil videre meldt symptomer på influenza siden sidste uge

Mens influenzaen er ved at forsvinde på den sydlige halvkugle, tiltager den nu under vores himmelstrøg.

Antallet af personer der er syge med influenza, er stadig på et lavt niveau men stigende i både Danmark og resten af den nordlige halvkugle. Se her hvis du vil læse mere.

23. november 2018

Influmeter har nu over 1.100 deltagere og halvdelen har også bidraget i tidligere sæsoner. Influenzaaktiviteten er stadig på lavt niveau.

Hvis man har anden sygdom, for eksempel KOL, astma, hjertesygdom eller diabetes kan influenza forværre den underliggende sygdom. Derfor er der tilbud om gratis influenzavaccination til bl.a. denne persongruppe og tilbuddet gælder året ud. Dog bliver alt for få i risikogrupperne vaccineret, læs mere her.

15. november 2018

Influenzaaktiviteten er på lavt niveau både blandt Influmeterdeltagere og i resten af Danmark.

Endnu vides det ikke hvordan denne influenzasæson bliver. 2018 var særlig slem med 3.100 influenzapatienter, der fik behandling på hospitalet i første kvartal af 2018. Her kan du se, hvad Aalborg Universitetshospital siger om denne sæson.

8. november 2018

Antallet af Influmeter deltagere vokser stadig. Det er vi rigtig glade for.

Heldigvis er antallet af deltagere med influenzalignende sygdom stadig relativ lavt. Her adskiller Influmeterdeltagere sig ikke fra den øvrige danske befolkning, hvor ILS de sidste par uger har været på et lavt niveau. Her kan du læse mere om influenzaovervågning i Danmark.

1. november 2018

Influmeter har nu 1.031 deltagere og 793 har allerede nu besvarede ugens symptomskema. Andelen af personer med influenzalignende symptomer har været faldende siden sidst. På siden med resultater kan du se udviklingen af intensitet af influenzalignende symptomer registreret af Influmeterdeltagere de seneste fem sæsoner.

25. oktober 2018

Influmeter har allerede nu næsten 1.000 deltagere, og ca. 800 besvarede ugens symptomskema.

Flere har allerede rapporteret influenzalignende symptomer, flest i forrige uge, færre i denne uge.

Ældre personer på 65 år og derover er generelt i højere risiko for at udvikle alvorlig sygdom, hvis de smittes. Vaccination nedsætter denne risiko. Derfor tilbydes gratis influenzavaccination til alle ældre personer, samt til visse andre risikogrupper. Hvis du vil læse mere om vaccinationstilslutning for personer over 65 år i din kommune, så klik her

11. oktober 2018

Mandag den 8. oktober udsendte vi igen invitation til at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Desværre var der de første par dage et problem med hjemmesiden. Det resulterede i at nogle af Influmeters deltagere ikke kunne tilgå vores hjemmeside og fik en fejlmeddelelse. Problemet blev heldigvis hurtigt løst, således at linket i de udsendte mails igen fungerer efter hensigten.

Trods begyndervanskeligheder har over 650 deltagere allerede tilmeldt sig. Det er vi rigtig glade for.

Vi opdaterer nyhedssiden en gang ugentligt i sæsonen og begynder at vise forekomsten af influenzalignende sygdom fra uge 43.

4. oktober 2018

Vi udsender mandag den 8. oktober invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Vi opdaterer nyhedssiden og resultatsiden en gang ugentligt hele sæsonen.

Mange mennesker får hver vinter influenza, men kun en mindre andel vil kontakte læge og dermed blive registreret via den traditionelle influenzaovervågning.

For at give et mere præcist billede af den generelle influenzabelastning i hele befolkningen får man nu igen mulighed for selv at besvare spørgsmål om influenzalignende sygdom, uafhængigt af om man har søgt læge.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer første gang, skal man udfylde et kort baggrundsspørgeskema, så vi har oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter