Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 1875
Italy 5187
Great Britain 0
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 2591
France 11947
Spain 1057
Ireland 262
Denmark 3199
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information

Influenzaovervågning udvides i forbindelse med COVID-19

Mange tak for jeres store interesse. Alle deltagere modtager en ugenlig mail med link til symptomrapportering. Husk at en raskmelding er lige så vigtig som en sygemelding.

Influenza er som COVID-19 en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje.

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom med COVID-19 ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, evt. tør hoste og feber. Sådanne milde symptomer vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza, som skyldes noget andet end ny coronavirus, og man har som regel ikke brug for lægehjælp.

Nogle personer udvikler derefter sværere sygdom, og får efter 4 til 7 dage forværring af hoste, stigende feber og begyndende åndenød, og nogle udvikle lungebetændelse, som kan blive så svær, at man skal indlægges.

Det er meget forskelligt, hvor længe man er syg. Hos personer med mild sygdom vil symptomerne forsvinde i løbet af 4-6 dage, mens man kan være syg i mange uger, hvis man udvikler svær sygdom.

Her kan du læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling, ugentligt rapporterer om de har haft symptomer og dermed bidrager til viden om spredning i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med i Influmeter – børn, unge, ældre, raske og syge. Du kan tilmelde dig selv eller husstandsmedlemmer. Også selvom du eller andre allerede har været syge eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Så hold dig ikke tilbage selvom du ikke tror, at du bliver syg eller allerede har været det.

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, overvåger og forebygger smitsomme sygdomme i Danmark og driver Influmeter, som en del af den samlede sygdomsovervågning i forbindelse med influenza-, forkølelses- og COVID-19-symptomer.