Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://www.influenzanet.eu/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 12049
Belgium 3964
Portugal 1893
Italy 4441
Great Britain 4722
Sweden 3559
Germany 197
Austria 528
Switzerland 872
France 4762
Spain 1001
Ireland 308
Denmark 2726
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information
7. december 2017

I USA er der nu mere end dobbelt så mange tilfælde af influenza, som der var sidste år ved samme tid. De mest sårbare for alvorlige influenzakomplikationer er ældre personer, meget små børn, gravide, og mennesker med visse underliggende sygdomme.

Det er dog ikke en tendens vi indtil nu har set i Danmark, hvor forekomsten af influenza stadig er lav ligesom i resten af Europa.

Blandt de influenzavirus der er blevet typet ses næsten ligelig fordeling mellem type A og B, og det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

4. december 2017

Umiddelbart er Influmeterdeltagere ikke primært ramt af influenza disse dage, men derimod af forkølelser, og sammenlignet med tidligere år også mave- og tarmsymptomer.

De mest almindelige influenzasymptomer er feber over 38 oC, hoste, hovedpine, træthed, muskelsmerter, ondt i halsen, løbende næse og nysen. Nogle kan også opleve kvalme, opkast, diarré og ledsmerter.

Der går almindeligvis mellem en og tre dage fra man er smittet med influenzavirus, til man får symptomer, der som regel varer cirka en uge, hvorefter de fleste vil føle sig friske igen.

27. november 2017

For øjeblikket er influenzaaktiviteten blandt Influmeterdeltagere let stigende men stadig på et lavt niveau.

Mens Influenzaaktiviteten i Danmark og Europa fortsat er lav stiger den i USA.

Hvis du vil se mere om hvordan influenza overvåges i Danmark har Statens Serum institut lavet denne video.

16. november 2017

Influenza er stadig på lavt niveau både i Danmark og i resten af Europa. Men sæsonen er gået i gang, og selv om dødeligheden er minimal og meget alvorlig influenza er sjælden, er det godt at være opmærksom på ikke at blive smittet. Læs mere om hvordan man undgår at blive smittet her.

9. november 2017

Influenzaaktiviteten i både Danmark og Europa er for øjeblikket lav, hvilket er helt normalt på dette tidspunkt af året. Der ses indtil nu fortrinsvis type A influenzavirus, men det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

Af andre luftvejsvirus kan nævnes at antallet af mycoplasma infektioner til gengæld ligger på et ret højt niveau for årstiden.

Husk at du stadig kan blive vaccineret gratis mod influenza, hvis du tilhører en af risikogrupperne. Du kan evt. læse lidt mere om sande og falske påstande om vaccinen her.

27. oktober 2017

Tak til jer der allerede hjælper os med at spore influenzaaktivitet i hele Danmark ved at deltage i Influmeter. Det sætter vi stor pris på. For at sikre, at vores data er robuste og informative, er vi ivrige efter at øge antallet af deltagere, og vi ved, at du kan hjælpe. Spred venligst ordet til dine venner og familie! Opret dem direkte via din profil eller videresend dette link til alle dine kontakter http://influmeter.dk/da/accounts/register/

20. oktober 2017

Influmeter har allerede en del deltagere, og vi kan fra næste uge vise en del af de figurer og tabeller med opgørelser over influenza blandt deltagere, som vi plejer at vise her på hjemmesiden.

I mellemtiden vil vi gerne minde om, at personer med risiko for komplikationer af influenza kan få gratis vaccination. Tilbuddet gælder ældre over 64 år og for personer med visse kroniske sygdomme, førtidspensionister, gravide i 2. eller 3. trimester og kontakter til immunsvækkede patienter.

Læs mere om hvem der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på www.influenzakampagne.dk

12. oktober 2017

Influenzaaktiviteten i Danmark er endnu meget lav, dvs. på samme niveau som udenfor influenzasæsonen.

Til gengæld har der de seneste tre uger været en stigning af antallet af Mycoplasma luftvejsinfektioner. Symptomerne på Mycoplasma luftvejinfektion er kraftig tør hoste, hovedpine, ondt i halsen og let feber. Det tager 2-3 uger, fra man bliver smittet, til sygdommen bryder ud, og sygdommen er ofte langtrukken med et forløb på 3-4.

Vi er glade for at så mange allerede deltager i Influmeters nye sæsonovervågning af influenza og glæder os til at byde endnu flere velkommen.

5. oktober 2017

Så er Influmeter åben igen, og vi glæder os til at overvåge influenza i Danmark sammen med jer  :-)

Siden sidst er der kommet en artikel mere om det internationale influenzanetværk for selvrapporterede symptomer, som Influmeter er en del af. Artiklen, der er på engelsk, kan findes her.  

Vi følger med i jeres indberetninger og opgør alle tal hver uge. En del af figurerne dannes på baggrund af flere ugers data. Vi kommer således til at vise flere figurer i løbet af de næste uger.

28. september 2017

Vi udsender mandag den 2. oktober invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Vi opdaterer nyhedssiden og resultatsiden en gang ugentligt hele sæsonen.

Mange mennesker får hver vinter influenza, men kun en mindre andel vil kontakte læge og dermed blive registreret via den traditionelle influenzaovervågning.

For at give et mere præcist billede af den generelle influenzabelastning i hele befolkningen får man nu igen mulighed for selv at besvare spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om man har søgt læge.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer første gang, skal man udfylde et kort baggrundsspørgeskema, så vi har oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter

Her kan du downloade en Influmeter-reklame lige til at hænge op i klubben, på arbejdspladsen, i institutionen eller hvor du selv mener Influmeter kan have interesse.

Icon Influmeter-flyer (60,6 KB)