Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://www.influenzanet.eu/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 11962
Belgium 3948
Portugal 1747
Italy 4301
Great Britain 4190
Sweden 3559
Germany 190
Austria 515
Switzerland 683
France 6236
Spain 996
Ireland 295
Denmark 1
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information

Nyheder

11. maj 2017

På mandag modtager Influmeterdeltagere denne influenzasæsons sidste mail med link til symptomspørgeskemaet.

Stor tak til alle der har deltaget i denne sæson. Jeres bidrag har hjulpet med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark i sæsonen 2016-17. Vi håber alle har været tilfredse med Influmeter, og at mange vil deltage igen til oktober, når den nye sæson begynder. Tidligere deltagere vil til den tid modtage en mail med invitation til at deltage igen.

Alle må i mellemtiden meget gerne sende gode ideer og forslag til forbedring af Influmeter i den kommende sæson. Man kan skrive til vores mail på Influmeter@ssi.dk, eller i vores offentlige Influmeter-gruppe på Facebook, som begge er åbne hele året.

27. april 2017

Mange influenzadødsfald i Europa i denne sæson

I mange europæiske lande har dødeligheden blandt ældre medborgere været højere end forventet som følge af influenza, viser en ny opgørelse koordineret af Statens Serum Institut. Der er netop blevet offentliggjort en analyse af dødeligheden i 19 lande, som indeholder data til og med februar 2017. Analysen er lavet af det europæiske overvågningsnetværk EuroMOMO, som koordineres af Statens Serum Institut. Analysen viser, at der har været flere dødsfald blandt de ældre over 65 år, end der normalt forventes. ”Det er især influenza A af typen H3N2, der har været dominerende, og den er kendt for at gå hårdt ud over de ældre. Dødeligheden ser ud til at være på niveau med tidligere sæsoner, hvor denne virustype har været i omløb. Men da sæsonen startede tidligt i år, kan vi ende på et højere antal døde i år, når vi laver den endelige opgørelse ved sæsonens slutning.” siger overlæge Kåre Mølbak, faglig direktør, Statens Serum Institut.

De sydeuropæiske lande var hårdest ramt

Analysen er netop udkommet i tidsskriftet Eurosurveillance. Størstedelen af de europæiske lande der indgik i undersøgelsen have øget dødelighed, men de sydeuropæiske lande blev relativt hårdere ramt. Følgende lande har oplevet overdødelighed: Belgien, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Skotland og Wales. Dødeligheden var højest blandt de ældre over 65, men enkelte lande så også overdødelighed blandt personer i aldersgruppen 15-64. Samlet vurderes det at ca. 137 personer pr. 100.000 ældre over 65 er død af influenza til og med februar i sæson 2016/17, et tal der givetvis vil blive noget højere, når tallene gøres op senere på sæsonen. ” I Danmark er vi sluppet med en ret begrænset overdødelighed. Variationer i dødeligheden imellem lande kan skyldes forskellig influenzaaktivitet som følge af forskelle i den underliggende immunitet i befolkningen, som igen afhænger af, hvilke virus der tidligere har været i omløb og, hvor mange der er vaccineret” siger Kåre Mølbak. I denne sæson har EuroMOMO brugt en ny metode til at vurdere den influenza-relaterede dødelighed (FluMOMO modellen), så man med større sikkerhed kan sige, at dødeligheden skyldes influenza og ikke andre faktorer, som kan påvirke dødeligheden som fx kuldeperioder eller infektion med andre luftvejsvirus.

Link til artiklen der er publiceret i Eurosurveillance

20. april 2017

Så er vi tilbage efter påsken. Som det kan ses på nederste figur "Spørgeskema-svarprocent" under resultater nærmer vi os en svarprocent på 50%. Blandt den halvdel af deltagerne der fortsat rapporterer, kan vi se, at det næsten er slut med influenza i denne sæson, hvorimod forkølelse stadig rør lidt på sig.

06. april 2017

Der påvises fortsat sporadiske influenzatilfælde i Danmark. Både antallet af influenzaindlæggelser og andelen af patienter, der kontakter læge med influenzalignende sygdom, er nu stort set på samme niveau som vi normalt ser udenfor influenzasæsonen. Det samme gælder antallet af patienter med influenza A, der nu er næsten på samme niveau som antallet af patienter med influenza B, hvilket typisk ses sidst på influenzasæsonen.

Påsken står for døren og Influmeter data opdateres igen her på hjemmesiden d. 20. april. Invitationen til at rapportere kommer som vanligt på mandag og vil blive medtaget i opgørelserne efter påske. Vi ønsker jer alle en god influenzafri påske.

30. marts 2017

Influmeter har her i slutningen af årets influenzasæson næsten 1.300 deltagere. Der har i den sidste uge været en lille tendens til faldende rapportering blandt influmeterdeltagere. Samtidig ses en lille stigning blandt deltagere som har rapporteret ILS. Derfor opfordrer vi alle til at fortsætte jeres rapporteringer. Så kan vi holde øje med, om der kommer influenza også i den sidste del af sæsonen, som forløber indtil midten af maj måned.

24. marts 2017

Influmeterdeltagere med ILS er fortsat faldende. Ligesom antallet af danske patienter der kontakter praktiserende læge med influenzalignende sygdom, igen er på samme niveau, som udenfor influenzasæsonen, og den forhøjede dødelighed der sås blandt ældre personer, i de første måneder af året, er nu også på normalt niveau.

Forekomsten af andre luftvejsinfektioner er ligeledes faldende.

16. marts 2017

Der er forår i luften. Influmeter har 1.270 deltagere og antallet af personer med ILS er på et meget lavt niveau. Samme tendens ses for forkølelse, som igen er faldende efter et par februaruger med højere aktivite.

9. marts 2017

Antallet af påviste influenzatilfælde har generelt været faldende de seneste uger og andelen af danskere, der kontakter praktiserende læge på grund af influenzalignende sygdom, er også på et lavt niveau. Endvidere toppede antallet af influenzarelaterede indlæggelser for flere uger siden. Dette fald i influenza i Danmark afspejles i det øvrige Europa, hvor influenzaen også er på retur. Der er dog fortsat andre luftvejsinfektioner i omløb i Danmark, men antallet af RSV-infektioner ser ud til at have toppet.

2. marts 2017

Der er betryggende resultat af en ny, stor, international undersøgelse vedrørende behandling med anti-influenzamedicin (Tamiflu) under graviditeten. Undersøgelsen, med dansk deltagelse af forskere fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, er netop publiceret med en artikel i det anerkendte medicinske tidsskrift The BMJ og viser at behandling ikke øger risikoen for dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. Du kan læse mere om undersøgelsen her.

23. februar 2017

Influmeter har nu over 1.200 deltagere, og ca. 6 % af dem der har besvaret symptomskemaet i denne uge havde ILS. Andelen af Influmeterdeltagere med ILS er således den hidtil højeste i denne sæson.

En ny britisk undersøgelse med næsten 11.000 personer viser, at vitamin D-berigelse af fødevarer kan forebygge dødsfald og reducere risikoen for sygdomme som influenza og forkølelse.

I Danmark har vi ikke præcedens for D-vitaminberigelse i fødevarer, men Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler daglig tilskud af D-vitamin til følgende grupper:
- Personer, der får for lidt soleksponering eller har mørk hud
- Børn 0-2 år
- Ældre på over 70 år
- Gravide
- Personer i risiko for osteoporose

15. februar 2017

Influmeter har fået en stor tilgang på 146 deltagere i løbet af de seneste par dage. En meget stor del af disse har tidligere bidraget til Influmeter. Vi er meget glade for den store tilgang, og Influmeter er nu oppe på 1.177 deltagere.

Antallet af deltagere med ILS er steget 1,5 procentpoint siden sidste uge. Danskerne hoster, snotter og melder sig mere syge med forkølelse end normalt i disse dage, se artiklen om 10 influenza-myter

9. februar 2017

Influmeter har nu 1.031 deltagere. Andelen af deltagere der har ILS er stadig faldende.

Dette er sammenligneligt med influenzaforekomsten i andre europæiske lande, hvor der fortsat rapporteres om stor belastning på hospitalerne, og betydelig overdødelighed, men faldene influenzaaktivitet gennem de seneste par uger.

6. februar 2017

Andelen af Influmeterdeltagere som har været sygemeldt, ligger for øjeblikket på samme niveau som på samme tid i de seneste to sæsoner.

Antallet af influenza-indlæggelser er steget med næsten 25 % i forhold til ugen før, men der er stadig ikke tale om en egentlig epidemi. Hvis du vil vide mere om dette, og om hvordan du undgår influenzasmitte, kan du læse her.

26. januar 2017

Antallet af Influmeterdeltagere er nu over 1000. Det er vi rigtig glade for, fordi systemets styrke stiger med antal deltagere.

Desværre har det stigende deltagerantal ikke afspejlet sig i antallet af ugentligt symptomrapporterer, som ligger stabilt på ca. 700 ugentlige besvarelser. Derfor opfordrer vi alle deltagere til at besvare det ugentlige symptomskema.

Denne uges besvarelser viser, at antallet af Influmeterdeltagere med ILS igen er stigende. Dette harmonerer fint med den øvrige danske overvågning.

Figuren viser vagtlægeovervågningen af influenza i individuelle sæsoner siden 2011-2012. Overvågningen foretages af vagtlægen, som har mulighed for at afkrydse et særligt ILS-felt i den elektroniske journal, hver gang de ser en person med influenzalignende sygdom (ILS). Figuren viser således antallet af personer, som kontakter vagtlæge i forbindelse med ILS.

19. januar 2017

Antallet af Influmeterdeltagere med ILS er igen faldende efter uger med forhøjet antal.

Der er i Danmark set en støt stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza i løbet af den seneste 1,5 måned,  hovedsageligt med influenzatype A H3N2, der typisk går hårdere ud over de ældre og medfører flere hospitalsindlæggelser. Der er da også set en let øget dødelighed blandt de ældre den seneste måned, og der er stadigt ikke tegn på betydelig smittespredning i samfundet som sådan.

Internationalt rapporterer i alt 10 af 43 europæiske lande nu om høj eller meget høj influenzaaktivitet, og i enkelte lande er der stor belastning på hospitalerne.

I Portugal, Frankrig, Italien og Skotland ses begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover, se EuroMOMO

12. januar 2017

Antallet af Influmeterdeltagere med ILS har ligget stabilt de seneste par uger. Det tyder stadig på at influenzasæsonen er domineret af influenzatype A (H3N2) som mest vil gå ud over ældre borgere og i mindre grad yngre. Derimod er det alment kendt, at det er børnene, der udgør den største smittefare, læse her .

På Regionshospitalet Randers gør man klar til at modtage flere influenzapatienter med dårlige lunger , som oftest findes blandt ældre borgere.

5. januar 2017

Antallet af Influmeterdeltagere nærmer sig 1000.

Der har generelt været en stigende influenzaaktivitet hen over jul og nytår og Danmark rammes tilsyneladende nu af influenza.

Stigningen i ILS blandt Influmeterdeltagere som sås for nogle uger siden, ses nu også i de øvrige overvågningssystemer. Ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut er der de seneste uger sket en fordobling i antallet af registrerede influenzatilfælde, så de praktiserende lægers overvågning af patienter med influenzalignende sygdom nåede et middelhøjt niveau lige før nytår. Det er influenzatypen A (H3N2), der dominerer. Den er kendt for særligt at gå ud over ældre over 65 år og for at medføre flere hospitalsindlæggelser og dødsfald end andre typer af virussen.

22. december 2016

Influmeter har nu 955 deltagere. På grund af julen vil næste nyheds- og resultatopdateringer her på siden være torsdag den 5. januar.

Mail med link til symptomskema udsendes som vanligt hver mandag også mellem jul og nytår. Alle besvarelser indsendt i perioden vil selvfølgelig blive registreret og medtaget i de kommende beregninger og figurer på lige fod med besvarelser fra alle andre uger.

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer faldt også i sidste uge. Derimod er andelen af Influmeterdeltagere med forkølelsessymptomer steget.

Begge sygdomme er ubehagelige. Graden af ubehag varierer fra person til person og forskere har undersøgt forskellen mellem mænd og kvinders ubehag .

15. december 2016

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer er faldet lidt siden sidste uge.

Det tyder dog på, at influenzaforekomsten i år vil stige tidligere end den plejer, og det kan betyde, at sæsonen også bliver mere langstrakt. Influenza A H3N2, som er kendt for særligt at gå ud over de ældre og medføre flere hospitalsindlæggelser og evt. dødsfald, dominerer. Men indtil videre vurderer WHO, at influenzavaccinen passer til de cirkulerende virustyper og der i år er distribueret betydeligt flere influenzavaccinationer i Danmark end i de foregående sæsoner.

8. december 2016

Antallet af Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer stiger nu for tredje uge. Stigningen ses specielt hos voksne deltagere i den arbejdsdygtige alder.

Bortset fra at blive vaccineret, er hygiejne den vigtigste faktor, når det kommer til at undgå spredning af influenzavirus. Sørg for at du og andre vasker hænder regelmæssigt og hav evt. hånddesinfektion med dig, når du er ude. Regelmæssig rengøring af alle overflader vil også hjælpe, herunder rengøring af tastaturer, telefon- og dørhåndtag, både hjemme og på arbejde. Undgå så vidt muligt tæt kontakt med syge mennesker og lad være med at røre dine øjne, næse og mund, da virus spredes på denne måde. Hvis du selv hoster eller nyser, så sørg for, at dække din mund og næse med for eksempel indersiden af din albue og husk at lægge brugte lommetørklæder og lignende i skraldespanden så hurtigt som muligt. Så hjælper du med at stoppe smitten.

SSI deltager i overvågningen af dødelighed i Danmark i relation til influenza, læs mere her.

Influmeter har i øjeblikket en reklame på praktiserende lægers skærme i venteværelserne, den såkaldte praksisskærm,

Icon se reklamen her (166,4 KB)

2. december 2016

Antallet af Influmeter-deltagere med influenzalignende sygdom har de seneste to uger været stigende, men er stadig på et lavt niveau.

Selvom det er relativt tidligt i forhold til de foregående seks sæsoner tyder det på, at influenzavirus, specielt A H3N2, begynder at være i omløb i Danmark. Andelen af patienter der kontakter læge med influenzalignende symptomer er dog stadigt meget lav. Indtil videre ser influenza A H3N2 ud til at dominere, men det er for tidligt at sige, om vaccinen passer godt til de cirkulerende virus. Børn er altid særligt udsatte for influenza-infektion, da de ikke har opbygget naturlig immunitet overfor så mange influenzavirus. Derudover er influenza A H3N2 kendt for særligt at gå ud over de ældre i modsætning til fx influenza B, der dominerede sidste år.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også fortsat lav og influenza A (H3N2) dominerer.

Der er fortsat epidemi af Mykoplasma luftvejsinfektioner men det tyder på at toppen af denne epidemi er nået. Hvorimod antallet af påviste RSV-infektioner har været stigende fra uge 42 til uge 47. Respiratorisk Syncytial-Virus (RSV) er både navnet på sygdommen og på det virus, som er årsag til sygdommen .

24. november 2016

Der er stadig meget få Influmeterdeltagere med influenza. I Europa ses tilsvarende lav influenzaaktivitet.

Influmeter har sammen med de øvrige Influenzanet-lande skrevet en artikel om influenzaovervågning via  borgernes selvrapportering af symptomer. Artiklen er på engelsk og kan læses her .

17. november 2016

Influmeter har nu næsten 900 deltagere. I lighed med de forrige sæsoner er der flest kvinder blandt deltagerne. Blandt deltagere på 65 år og derover er ca. 1/3 på dette tidspunkt vaccineret mod influenza.

Blandt alle danskere er flere blevet influenzavaccineret end forventet og Statens Serum Institut har måttet melde midlertidigt udsolgt. I alt er der blevet solgt 100.000 flere vacciner end normalt på dette tidspunkt af året og Statens Serum Institut mener, at den store efterspørgsel skyldes en ekstra indsats på landets apoteker, som har vaccineret borgere i stor stil. Ligesom landets vaccinationsklinikker har også meldt om større efterspørgsel. Sundhedsstyrelsen anbefaler særligt influenzavaccination til personer over 65 år, patienter med kroniske sygdomme og gravide.

Der er indenfor den sidste uge blevet påvist influenza A (H5N8) i flere døde vilde fugle i Danmark. Der er ikke set smitte til mennesker i forbindelse med disse udbrud.
Det hjemlige fund antages ikke at udgøre en trussel for mennesker, men man frygter spredning til fjerkræbesætninger i Danmark, og Fødevarestyrelsen har derfor bl.a. destrueret hundredtusindvis af æg. Se evt. mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside .

10. november 2016

Antallet af influmeterdeltagere med influenzalignende sygdom har været nogenlunde konstant siden uge 42. I lighed med sidste år i samme periode er influenza på et relativt lavt niveau.

Mycoplasmaepidemien ser ud til fortsætte. Hvis du vil følge udviklingen for dette eller andre luftvejssygdomme inkl. influenza, kan du læse mere under Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner på Statens Serum Instituts hjemmeside.

3. november 2016

Influmeter har nu ca. 850 deltagere. I denne uge har vi lagt de første to figurer på resultatsiden. Her kan man se, hvor mange der indtil nu har besvaret spørgeskemaet og hvor mange der har haft enten influenzalignende-, forkølelses-, eller mavetarm symptomer.

27. oktober 2016

Influmeter har nu 800 deltagere. Vi håber selvfølgelig på mange flere deltagere i løbet af sæsonen.

Influenzaen er ikke som sådan kommet til Danmark endnu. Men der kan sagtens være mange, som alligevel føler sig syge med influenzalignende symptomer.

Der er for øjeblikket en epidemi med Mycoplasma pneumoniae, som på nuværende tidspunkt påvises i mere end dobbelt så mange tilfælde end på samme tidspunkt sidste år.

Sygdommen begynder gradvist med influenzalignende symptomer og feber. Hos hovedparten af smittede indtræder der i løbet af kort tid en tør irriterende hoste, som typisk forværres, når man ligger ned. Hosten kan blive produktiv med slim og sekret og er ofte langvarig, en måned eller længere. En del udvikler dog ikke andre symptomer end let snue og lidt ondt i halsen, mens få patienter (højest 10 %) udvikler en egentlig lungebetændelse. Selv ved lungebetændelse er det sjældent at sygdommen medfører hospitalsindlæggelse.

Epidemien i år er startet lidt tidligere på sæsonen end i 2015/16. Men ligesom sidste år er der i år påvist flest tilfælde blandt yngre skolebørn (6 til 12 år) og yngre voksne (forældregruppen). Den aktuelle stigning er set over hele landet, men den er mest udtalt i region Hovedstaden og i region Nordjylland.

14. oktober 2016

Influmeter er igen åben for tilmeldinger og influenzaovervågning. Vi er glade for at se både tidligere og nye deltagere - siden mandag har 615 tilmeldt sig.

De første resultater vises først her på hjemmesiden om et par uger. Indtil da skriver vi en nyhedstekst med de vigtigste forhold, såsom antal tilmeldte og antal der har rapporteret influenzalignende symptomer. Vi er klar over, at der er en del forkølelse i omløb, men vi forventer ikke, at der bliver så mange med reelle influenzasymptomer så tidligt i sæsonen. Endnu engang tak for din deltagelse

6. oktober 2016

Vi udsender mandag den 10. oktober invitation til igen at rapportere influenzasymptomer til Influmeter. Vi opdaterer nyhedssiden og øvrige sider herinde en gang ugentligt hele sæsonen.

Vi er meget taknemmelige for deltagelsen i sidste sæson. Den har bidraget til at afdække, hvor mange danskere der reelt var syge med influenzalignende symptomer. Sidste år deltog flest kvinder over 25 år. I år håber vi at også mange mænd, børn og unge vil tilmelde sig. Så fortæl endelig om Influmeter til de mænd, børn, unge, som du tror vil bidrage.

Mange mennesker får hver vinter influenza, men kun en mindre andel vil kontakte læge og dermed blive registreret via den traditionelle influenzaovervågning.

For at give et mere præcist billede af den generelle influenzabelastning i hele befolkningen får man nu igen mulighed for selv at besvare spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om man har søgt læge.

Alle kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, uvaccinerede, raske og syge. Jo flere der deltager, jo mere præcise resultater får vi og jo bedre kan vi informere og forebygge. Man kan tilmelde sig når som helst, også hvis man allerede har haft influenzalignende symptomer. Alle bidrager med nyttige oplysninger.

Når man tilmelder sig og/eller husstandsmedlemmer, skal alle først udfylde det korte baggrundsspørgeskema, så vi har de nyeste oplysninger om bopælskommune, arbejdsforhold, etc. Herefter modtager man en ugentlig mail med et link til et kort spørgeskema vedrørende eventuelle symptomer i den forløbne uge.

På Influmeters hjemmeside har man adgang til sit baggrundsskema og symptomspørgeskemaer og mulighed for at ændre/tilføje oplysninger i løbet af sæsonen. Endvidere kan man blandt andet følge influenzaudviklingen på postnummer-niveau og i forskellige befolkningsgrupper, samt læse nyheder om influenza i Danmark og udlandet.

Siden sidst har vi, blandt andet med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra sidste sæsons deltagere, arbejde på forbedringer i spørgeskemaerne og på hjemmesiden samt oprettet en Facebookgruppe. Postkassen er selvfølgelig stadig åben så skriv endelig fortsat til os med ideer, eller hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, rapportere symptomer, eller andet.

Hjælp os med at holde øje med influenzaspredningen i Danmark og Europa. Tryk på nedenstående link, hvis du vil deltage. Du vil herefter blive ført til "Min side", hvor der er et link til de svar, du gav ved din tilmelding i sidste sæson. Du bedes se dine svar igennem og rette hvis der er ændringer og herefter trykke "Send" nederst på spørgeskemaet.

Skemaet skal sendes selvom du ikke har ændringer.

Link til tilmelding

Venlig hilsen
Influmeter

Forskere fra Statens Serum Institut har undersøgt, om børn af mødre, der er blevet influenzavaccineret i graviditeten, har en øget risiko for sygdom i den tidlige barndom.
De fandt at influenzavaccine givet under graviditet ikke gav øget risiko for sygdom hos barnet.

Association Between Pandemic Influenza A(H1N1) Vaccination in Pregnancy and Early Childhood Morbidity in Offspring